Skarga do Strasburga – naruszenie wolności od nieludzkiego traktowania

Z. od najmłodszych lat był nadpobudliwy i przejawiał zachowania agresywne wobec swoich najbliższych i otoczenia. Od 14 roku życia był konsultowany a następnie wielokrotnie leczony psychiatrycznie. Lekarze psychiatrzy rozpoznali u niego obniżoną sprawność intelektualną, upośledzenie w stopniu nieznacznym, uwarunkowanym organicznie, zespół paranoidalny, schizofrenię paranoidalną oraz osobowość paranoidalną.

W 2000 r. w wieku 19 lat, Z. wszedł w konflikt z prawem karnym. Po odbyciu kary pozbawienia wolności popełniał kolejne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i jego funkcjonariuszom w postaci gróźb i zniewag.

Od 2006 r. do 14 lutego 2012 r. mimo zaburzeń psychicznych, stwierdzonej schizofrenii i chorobliwej reakcji na działanie sądów i prokuratur oraz na warunki więzienne, Z. był wielokrotnie aresztowany, oskarżany i skazywany.

Mimo wyroków, w których sądy karne albo kierowały go na internację psychiczną czyli pobyt i leczenie w szpitalu psychiatrycznym albo do odbywania kary w systemie terapeutycznym, Z. przez blisko sześć lat przebywał w warunkach aresztu śledczego, nie leczony ani nie poddany żadnej terapii, a także bez zapewnienia mu otoczenia terapeutycznego.

Ostatnie trzy lata przebywał w obostrzonych warunkach oddziału dla więźniów „niebezpiecznych”, gdzie nie był leczony w sposób adekwatny do jego zaburzeń i choroby. Spowodowało to pogorszenie się jego samopoczucia i stanu zdrowia psychicznego jak również nasilenie niepokoju związanego z przedłużającą się izolacją i nasilenie chorobliwej reakcji przejawiającej się w pisaniu przez niego kolejnych gróźb pod adresem funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Zaskarżyliśmy, że Polska naruszyła art. 3, 5 ust. 1(c) i (e) i 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Sporządziła: dr Maria Niełaczna

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce