hands-on-wire-fenceHelsińska Fundacja Praw Człowieka wraz ze Stowarzyszeniem  Interwencji Prawnej rozpoczynają dziś monitoring strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Odbywa się on z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrwa do 17 lutego 2014 r. Równolegle z organizacjami pozarządowymi także przedstawiciele MSW przeprowadzą kontrolę wewnętrzną w strzeżonych ośrodkach.

„Oba monitoringi będą niezależne, i z każdego z nich zostanie przygotowany i opublikowany raport.” – Mówi Ewa Ostaszewska-Żuk, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Monitoring jest kontynuacją kontroli przeprowadzonej jesienią 2012 r., która została zarządzona przez MSW po protestach zorganizowanych przez cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach. Wynikiem monitoringu był raport organizacji „Migracja to nie zbrodnia”.

Działania prowadzone równolegle przez przedstawicieli MSW i organizacji pozarządowych mają na celu zweryfikowanie działania ośrodków w rok po przeprowadzonym pierwszym monitoringu.

„Będziemy sprawdzać, które z wielu złożonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych obietnic, zostały wdrożone w życie. W początkach 2013 roku zapowiadał on wprowadzenie szybkich zmian w funkcjonowaniu ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców i znaczne rozluźnienie panującego w nich reżimu. Z naszych obserwacji wynika jednak, że wiele się w nich nie zmieniło. Chcemy zebrać dane, jak jest naprawdę” – wyjaśnia dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Obecnie działa6 strzeżonych ośrodków – w Kętrzynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu, Krośnie Odrzańskim, Lesznowoli. W każdym z nich będzie przeprowadzona kontrola. Przedstawiciele organizacji będą rozmawiać zarówno z przedstawicielami Straży Granicznej, jak i cudzoziemcami przebywającymi w strzeżonych ośrodkach.

Udostępnij