Ludzie i wartości, czyli świadczenie pomocy prawnej

Uniwersyteckie Kliniki prawa i organizacje pozarządowe mają wspólne pole działania – poradnictwo prawne dla ludzi, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza systemem tego rodzaju pomocy, albo ze względu na ubóstwo albo niedostępność albo nieświadomość albo uwięzienie.

29 marca 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Uniwersyteckiej Kliniki art. 42 kkw uczestniczyli w konferencji jubileuszowej zwieńczającej 20-lecie Klinik Prawa w Polsce, 15-lecie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) oraz 10-lecie Centrum Pro Bono. W konferencji w charakterze panelistów wzięli udział kierownicy i opiekunowie Klinik, członkowie Fundacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz adwokaci i radcy prawni – główni udziałowcy Centrum Pro Bono.

Stowarzyszenie od lat współpracuje z FUPP w celu wzmocnienia ochrony prawnej obywateli i cudzoziemców poprzez świadczenie pomocy prawnej w oparciu o wspólne standardy.

Kliniki Prawa mają długą i niekończącą się na szczęście historię. Przyjęły się w Polsce i trwają nadal, mimo zmiennych warunków politycznych, prawnych i społecznych.

Mowa była nie tylko o samym prawie i pomocy prawnej świadczonej przez różne podmioty, lecz przede wszystkim o “klientach”. To zwykły, prosty człowiek “w potrzebie”, który przynosi swój problem, staje się osią napędową i siłą rozwoju zarówno rozumienia jak i właściwego stosowania prawa. Dodatkowo prawnik mierzący się z rozwiązaniem problemu dostaje w pakiecie zestaw emocji, zaproszenie do empatii, doświadczenie osobistej krzywdy i jej rykoszetów paraliżujących życie “klienta”. A w końcu w teczce sprawy pojawia się zasuszone czasem słowo “aksjologia”. Rozwiązywanie problemu prawnego człowieka okazuje się powrotem do wartości i ich nauką.

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat