List otwarty organizacji międzynarodowych do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania wobec Polski art. 7 Traktatu o UE

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest wśród sygnatariuszy skierowanego przez kilka znaczących międzynarodowych organizacji prawoczłowieczych listu otwartego (j. angielski, w języku polskim) do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania wobec Polski artykułu 7 Traktatu o UE.

W ramach przyjętego w 2014 roku mechanizmu ochrony praworządności, KE od ponad roku prowadzi postępowanie wobec Polski za naruszanie standardów państwa prawa zagrażających podstawowym prawom człowieka. Choć celem mechanizmu ochrony praworządności jest przede wszystkim zapobieżenie uruchomieniu przez Unię Europejską procedury w ramach art. 7 ToUE, zarezerwowanej dla przypadków poważnego zagrożenia naruszenia wartości unijnych, która ostatecznie może doprowadzić do zawieszenia prawa głosu państwa członkowskiego, to jednak jeśli dany rząd uparcie odmawia realizacji rekomendacji w ramach procedury ochrony praworządności, Komisja powinna konsekwentnie rozważyć zastosowanie artykułu 7. Taką właśnie postawę reprezentuje rząd Polski, od ponad roku ignorując kolejne rekomendacje KE w sprawach dotyczących kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, prowadząc nieuchronnie do paraliżu jednej z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawa. Ponadto, zmieniając w zastraszającym tempie kolejne ustawy (oraz planując dalsze zmiany), zmierza do ograniczenia kolejnych praw i wolności mieszkańców Polski (m.in. próby zaostrzenia przepisów aborcyjnych, ograniczanie wolności zgromadzeń i wolności mediów, zagrożenie ochrony prywatności w internecie, ogromne zwiększenie uprawnień śledczych wobec cudzoziemców w tzw. ustawie antyterrorystycznej, plany znacznego ograniczenia dostępu do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej uchodźcom).

Więcej szczegółów w aneksie do listu otwartego.

czytaj także: amnesty.org.pl/polski-rzad-podwaza-zasade-praworzadnosci/

zdjęcie: Soroll / Foter.com / CC BY-ND

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce