W ramach Konsorcjum Migracyjnego – grupy polskich organizacji wspierających z migrantów(-tki) i uchodźców(-czynie) – publikujemy list otwarty do międzynarodowych darczyńców i członków(-nkiń) międzynarodowych organizacji.

Jako grupa organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz migrantów(-tek) i uchodźców(-dźczyń) w Polsce, od wielu lat tworzymy szeroką platformę dla wspólnych działań w obszarze migracji. Jesteśmy w centrum sytuacji kryzysowych, blisko migrantów(-tek) i uchodźców(-dźczyń), którzy potrzebują pomocy.

Pomocy tej w ostatnich miesiącach szczególnie potrzebują uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy. Szacuje się, że do września ponad 6 mln z nich przekroczyło naszą granicę, a 1,5 mln zarejestrowanych uchodźców obecnie przebywa u nas. Zapewnienie im wsparcia było zakrojonym na szeroką skalę, ogromnym wyzwaniem, które podjęliśmy się we współpracy z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Za ich obecność i wsparcie finansowe jesteśmy m bardzo wdzięczni.

W niniejszym liście chcemy jednak zwrócić uwagę na problemy wynikające z tej współpracy. Mówimy w nim o równym podejściu do idei partnerstwa, o poszanowaniu ograniczonego czasu i zasobów naszych organizacji, o unikaniu sytuacji, w których nie ma miejsca na współpracę, ujednoliceniu procedur, przejrzystości i szczerości.

Z listem, w języku angielskim, można zapoznać się TUTAJ.

List jest otwarty – zachęcamy kolejnych sygnatariuszy do dołączenia. Napisało go Konsorcjum Migracyjne, którego częścią jesteśmy. Dokument podpisało już blisko 90 organizacji z Polski.

Konsorcjum Migracyjne tworzą organizacje społeczne i inicjatywy od lat wspierające cudzoziemki i cudzoziemców w Polsce: Homo Faber, Nomada Stowarzyszenie, Migrant Info Point, Amnesty International Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, CHLEBEM I SOLĄ (Fundacja Polska Gościnność), Fundacja “Nasz Wybór” / Фонд “Наш вибір”, Polskie Forum Migracyjne oraz my – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Udostępnij