Współpraca

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, działające na podobnym do naszego polu, lub interesujące się zbliżoną tematyką, zachęcamy do współpracy na zasadzie partnerstwa merytorycznego lub wsparcia finansowego naszych działań.

Jesteśmy także otwarci na współpracę z drugim sektorem. Za pierwszoplanowe pole do wspólnych działań uważamy tu wszelkie badania dotyczące rynku pracy w kontekście migracji.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy:
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć think tank Laboratorium Migracji, dokonaj wpłaty na konto
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Dziękujemy!

Wspierają nas