Uchodźcy w małych gminach

„Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej”

Celem badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich było rozpoznanie przygotowania małych samorządów na przyjęcie i integrację uchodźców. Badaniem objęto dwie gminy – Podkowę Leśną i Górę Kalwarię, na terenie których od wielu lat znajdują się ośrodki dla uchodźców.

  • Wyniki badania jasno pokazują, że największymi kłopotami samorządów są głównie problemy szkół pozostawionych bez odpowiedniego wsparcia.
  • Z badania wynika także, że uchodźcy są właściwie niewidoczni w obu gminach i nie mają prawie żadnego kontaktu ze społecznością lokalną, jako że żyją w odizolowanych ośrodkach.

Szczegółowe wyniki badania oraz rekomendacje w lokalnej polityce integracyjnej przedstawiono w raporcie pt. „Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci”.

Wspierają nas