O Laboratorium

Laboratorium Migracji to flagowy projekt Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, wyodrębniony z działalności SIP w 2015 roku. Jego celem jest generowanie rzetelnej wiedzy na temat migracji i integracji cudzoziemców oraz przekazywanie jej innym podmiotom publicznym czy prywatnym.

W jego ramach:

  • gromadzimy i opracowujemy różnego rodzaju dane,
  • prowadzimy badania, publikujemy raporty i ekspertyzy,
  • współpracujemy z mediami,
  • oferujemy usługi szkoleniowe i mediacyjne (w tym mediacje pracownicze i międzykulturowe).

Dlaczego Laboratorium Migracji?

Obecność migrantów w Polsce jest nieunikniona i ważna – zarówno ze względu na sytuację demograficzną, jak na rynku pracy. Tymczasem ogromnym problemem jest brak wiedzy na temat migracji zarówno wśród decydentów, jak opinii publicznej, a dodatkowo nastawienie przedstawicieli obu tych grup do przybyszy jest nierzadko negatywne. Stąd celem powołanego w ramach Stowarzyszenia Interwencji Prawnej think tanku, jakim jest Laboratorium Migracji, z jednej strony jest zmiana postaw społecznych w odniesieniu do migracji i migrantów, a z drugiej praca z decydentami, by nieunikniony napływ i integracja przybyszów w Polsce przeszły w sposób spokojny i zaplanowany.

Cele te osiągamy poprzez:

  • podnoszenie wiedzy społecznej na temat procesów migracyjnych, obecności migrantów w Polsce i ich oddziaływaniu na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Dostarczamy wysokiej jakości, rzetelne, a przy tym przystępne materiały, jako podstawę do merytorycznej dyskusji na temat migracji;
  • mobilizację zwolenników obecności imigrantów w Polsce oraz pozyskiwanie nowych sojuszników – wśród środowiska rządowego (urzędników administracji publicznej, w tym samorządowej), pozarządowego, opiniotwórczych mediów, a także biznesu.

Dzięki działaniom Laboratorium Migracji nieunikniony napływ przybyszów i ich integracja ze społeczeństwem polskim mogą dokonać się w sposób spokojny i zaplanowany, przynosząc nam korzyści.

Wspierają nas