Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

Celem tego przedsięwzięcia (realizowanego od stycznia do kwietnia 2016 r.) jest zbadanie możliwości integracyjnych społeczeństwa polskiego w kontekście rychłego napływu uchodźców do Polski. W projekcie prowadzone są m.in. następujące badania:

  • Diagnoza przygotowania Straży Granicznej na napływ dużej liczby imigrantów,
  • Diagnoza przygotowania samorządów lokalnych do przyjęcia uchodźców i analiza postaw społeczności lokalnych,
  • Badanie poziomu ksenofobii wśród młodzieży o poglądach konserwatywnych.

Efektem badań będzie 6 raportów zawierających rekomendacje odnośnie do poprawy działania instytucji publicznych oraz analizę postaw społeczności lokalnych.

Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami (Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Panoptykon i Polskim Forum Migracyjnym), SIP pełni w nim funkcję lidera. Badania finansowane są przez Fundację Batorego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

 

Wspierają nas