Młodzież a dyskryminacja

Logo_abused_No_moreStowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi obecnie międzynarodowy projekt badawczy w ramach projektu „Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals”.

Celem projektu jest sprawdzenie, na ile młodzież (gimnazjaliści) potrafią rozpoznać sytuacje o dyskryminującym charakterze, z jakimi stykają się w swoim codziennym funkcjonowaniu, a także jakie widzą sposoby na ich rozwiązanie.

Metodą badawczą, jakiej użyliśmy był grupowy wywiad zogniskowany, który zawierał w sobie jednocześnie elementy treningu antydyskryminacyjnego. Przygotowane przez nas teksty i materiały audiowizualne były punktem wyjścia do rozmów o dyskryminacji. W trakcie wywiadów porozmawialiśmy łącznie z trzydziestoma uczniami. Podobne pytania zadaliśmy także nauczycielom i pedagogom z badanych szkół.

Raport z badania będzie dostępny pod koniec kwietnia.

Projekt “Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals” jest prowadzony w ramach programu Erasmus + i realizowany w partnerstwie z 4 innymi organizacjami: The IARS International Institute (Wielka Brytania), KISA – Action for Equality, Support, Antiracism (Cypr), ANZIANI E NON SOLO SC (Włochy), Romanian U.S. Alumni Association (Rumunia).

Wspierają nas