Ludzie

Adam Chmura

prawnik, aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem - praca magisterska poświęcona prawnokarnym i administracyjnoprawnym konsekwencjom nielegalnego przekroczenia granicy); od 2011 r. członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP), w którym do maja 2016 r. udzielał bezpłatnych porad prawnych cudzoziemcom, koordynował działania związane z pracami legislacyjnymi nad zmianami w prawie migracyjnym i azylowym oraz odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną; od maja 2016 r. współpracownik Laboratorium Migracji, trener z zakresu prawa o cudzoziemcach - dotychczas prowadził szkolenia m.in. dla Komendy Stołecznej Policji, Fundacji Ocalenie, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Linguae Mundi, organizacji pracujących z migrantami przymusowymi w Gruzji i na Ukrainie, cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową z ośrodków w Grotnikach, Łukowie, Czerwonym Borze, Dębaku, studentów-obcokrajowców z Warszawy i Lublina.

Aleksandra Chrzanowska

absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska pt.: „Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich w Polsce”, 2005). W latach 2005-2006 pracowała jako tłumaczka w polskim przedstawicielstwie Fundacji Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières) realizującej program pomocy psychologicznej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej; pracuje z uchodźcami jako doradczyni integracyjna/międzykulturowa. Autorka publikacji z zakresu integracji uchodźców i wielokulturowości. Laureatka VIII edycji (2015) nagrody im. J. Zimowskiego przyznawanej za działalność na rzecz grup społecznych znajdujących się w sytuacjach ekstremalnych, w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców.

Witold Klaus

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public), zdobywca II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, autor wielu prac z zakresu kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Karolina Mazurczak

absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas oraz Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych. Od 2008 roku członkini i pracowniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, początkowo jako doradczyni udzielająca porad prawnych cudzoziemcom, aktualnie koordynatorka projektów i specjalistka ds. komunikacji. Współpracowniczka wielu organizacji zajmujących się prawami człowieka, takich jak Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Trenerka z zakresu wolontariatu i przeciwdziałania dyskryminacji. Uczestniczka misji obserwacyjnych z ramienia OBWE.

Patrycja Mickiewicz

radca prawna, członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, gdzie w ramach Sekcji do Spraw Cudzoziemców oraz Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie zajmuje się bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość. Trenerka z zakresu prawa o cudzoziemcach, autorka publikacji oraz tekstów informacyjnych o tej tematyce.

Emilia Piechowska

z wykształcenia antropolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii  Kulturowej. Od 2013 roku pracowniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, początkowo jako doradczyni udzielająca bezpłatnych porad prawnych cudzoziemcom, obecnie jako koordynatorka projektów. Autorka publikacji z zakresu integracji uchodźców.

Katarzyna Słubik

prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. pracowniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, od 2013 r. członkini Zarządu. W SIP udziela porad prawnych oraz koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe. Specjalizuje się w obszarach przeciwdziałania przemocy wobec migrantek oraz wsparcia pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Trenerka prawa migracyjnego, autorka tekstów i publikacji z tego zakresu.

Wspierają nas