Ludzie

Magdalena Sadowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska na temat dzieci-uchodźców w polskiej procedurze w sprawie nadania statusu uchodźcy). W Stowarzyszeniu udziela porad prawnych w ramach Sekcji do Spraw Cudzoziemców.

Aleksandra Chrzanowska

absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska pt.: „Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich w Polsce”, 2005). W latach 2005-2006 pracowała jako tłumaczka w polskim przedstawicielstwie Fundacji Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières) realizującej program pomocy psychologicznej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej; pracuje z uchodźcami jako doradczyni integracyjna/międzykulturowa. Autorka publikacji z zakresu integracji uchodźców i wielokulturowości. Laureatka VIII edycji (2015) nagrody im. J. Zimowskiego przyznawanej za działalność na rzecz grup społecznych znajdujących się w sytuacjach ekstremalnych, w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców.

Witold Klaus

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public), zdobywca II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, autor wielu prac z zakresu kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Patrycja Mickiewicz

radca prawna, członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, gdzie w ramach Sekcji do Spraw Cudzoziemców oraz Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie zajmuje się bezpłatnym poradnictwem prawnym oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy narodowość. Trenerka z zakresu prawa o cudzoziemcach, autorka publikacji oraz tekstów informacyjnych o tej tematyce.

Katarzyna Słubik

prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. pracowniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, od 2013 r. członkini Zarządu. W SIP udziela porad prawnych oraz koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe. Specjalizuje się w obszarach przeciwdziałania przemocy wobec migrantek oraz wsparcia pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Trenerka prawa migracyjnego, autorka tekstów i publikacji z tego zakresu.

Wspierają nas