Zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka w procedurze o zobowiązanie do powrotu

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest jedną z form legalizacji pobytu uregulowaną w ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2018.2094) (dalej: ustawa o cudzoziemcach. Zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce prawem nie istnieje co do zasady

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – wybrane zagadnienia

Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw[1] wdrożone zostały do polskiego porządku prawnego regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu

SIP w sprawie uchodźców z Ukrainy

19 stycznia premier Beata Szydło podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim poruszyła kwestię przyjmowania przez Polskę uchodźców. „Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy, ludzi, którym nikt nie chciał pomóc. Oni dzisiaj są u nas i pomagamy im” – powiedziała pani

Wspierają nas