Kontakt

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
(+48) 22 621 51 65
biuro@interwencjaprawna.pl

KRS 0000240024
NIP 524-255-00-20
REGON 140229381

W sprawach cudzoziemców nie udzielamy porad telefonicznie ani e-mailowo.

W sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej (odmowa nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony międzynarodowej) w przypadku negatywnej decyzji od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w sytuacji gdy Cudzoziemiec nie ma pełnomocnika (prawnika) w sprawie, do Stowarzyszenia można przyjść bez wcześniejszego zapisu.

W innych przypadkach porady u doradców i prawników odbywają się od poniedziałku do piątku TYLKO po uprzednim zapisie telefonicznym. Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00 pod numerem tel.:

880 145 372 (Heyah)

Biuro SIP jest czynne:

w poniedziałki od 12.00 do 18.00
we wtorki od 10.00 do 16.00
w środy od 10.00 do 16.00
w czwartki od 10.00 do 16.00
w piątki od 10.00 do 16.00

Zadanie pytania prawnego drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu objęcia sprawy pomocą prawną Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, z siedzibą ul. Siedmiogrodzka 5 m. 51, 01-204 Warszawa.
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych, nie będziemy mogli udzielić Państwu pomocy. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.


Консультации проводяться исключительно в офисе Ассоциации. Не предоставляем консультирования по телефону и по электронной почте.

В случае получения негативного решения от Главы Управления по делам иностранцев, если у Иностранца нет своего представителя (адвоката), он может прийти к нам, в Ассоциацию, без предварительной записи.

В других случаях каждая консультация проводиться исключительно по предварительной записи. Запись производится с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 по следующим номерам телефонов:
739 614 952 (Lycamobile)
880 145 372 (Heyah)

Oфис открыт:

по понедельникaм: 12.00 – 18.00
пo вторникaм: 10.00 – 16.00
по средам: 10.00 – 16.00
по четвергам: 10.00 – 16.00
по пятницам: 10.00 – 16.00

Задание юридического вопроса по почте, телефону или электронной почте рассматривается как согласие на обработку ваших персональных данных в целях объятия дела юридической помощью Ассоциацией юридической помощи, адрес местонахождения ул. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Варшава. В случае отсутствия вашего согласия на обработкой данных, мы не сможем вам помочь. Приглашаем ознакомиться с подробной информацией о обработке персональных данных.


The advices are provided exclusively in the office. The advices by phone or e-mail will not be provided.

In the case of a negative decision from the Head of the Office for Foreigners, when the foreigner does not have a legal representative (lawyer) in the case, foreigner can come to Association without setting up an appointment.

In other cases each consultation will have to be arranged by phone. The appointments can be set up from Monday to Friday, 3 pm. – 4 pm.:
739 614 952 (Lycamobile)
880 145 372 (Heyah)

The office is open:

on Mondays:  12 p.m. – 6 p.m.
on Tuesdays: 10 a.m. – 4 p.m.
on Wednesdays: 10 am. – 4 p.m.
on Thursdays: 10 a.m. – 4 p.m.
on Fridays: 10 a.m. – 4 p.m.

If you ask us a law-related question by mail, by phone, or by e-mail, this shall mean that you give your consent to your personal data being processed in order to make it possible for the Association for Legal Intervention (SIP), residing at ul. Siedmiogrodzka 5 / 51, 01-204 Warszawa, to provide you with assistance regarding your case.
If you do not consent to your personal data being processed, we will be unable to help you. Please read the following information about personal data processing.

Nous ne donnons des conseils que sur rendez-vous au bureau. Nous n’offrons pas de conseils par téléphone ni par e-mail.

Dans le cas d’un refus de votre demande d’asile par l’Office des Etrangers et si personne ne vous représente, vous pouvez vous présenter au bureau de l’association, sans rendez-vous.

Pour toutes autres demandes, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant du lundi au vendredi entre 15h00 et 16h00 les numéros suivants:
739 614 952 (Lycamobile)
880 145 372 (Heyah)

Le bureau est ouvert:

les lundis: 12h00 – 18h00
les mardis: 10h00 – 16h00
les mercredis: 10h00 – 16h00
les jeudis: 10h00 – 16h00
les vendredis: 10h00 – 16h00

Question posée par voie postale, téléphonique ou électronique est traitée en tant qu’une autorisation au traitement de vos données personnelles dont le but est le support juridique de Stowarzyszenie Interwencji Prawnej siégeant à ul. Siedmiogrodzka 5 m. 51, 01-204 Warszawa.

Si vous ne donnez pas votre autorisation au traitement de données, nous ne serons pas en mesure de vous apporter de l’aide. En même temps nous vous prions de consulter l’information portant sur le traitement de données personnelles.

 


من 2 سبتمبر مكتب ستكون مفتوحة

يوم الاثنين 12،00-18،00
الثلاثاء من 10.00 إلى 16.00
يوم الأربعاء 10،00-16،00
في يوم الخميس 10،00-16،00
يوم الجمعة 10،00-16،00


 

Wyświetl większą mapę

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Poradnictwo prawne i integracyjne dla migrantów
Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00

Бесплатные консультации для иностранцев
запись по телефону, с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 по номерy

Legal and integration consultations for migrants
Appointments can be set up from Monday to Friday, 3 pm. – 4 pm. by phone

+48 880 145 372