Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców wprowadził kolejkę telefoniczną w celu zapisania się na termin przeglądania akt sprawy.

Regularnie uzyskujemy informacje o braku możliwości dodzwonienia się do Urzędu w celu zapisania się na przegląd akt w swojej sprawie. Często skuteczna próba załatwienia tak prostej sprawy wymaga wielokrotnych, często kilkugodzinnych prób połączenia się z Urzędem. Problem może wydawać się błahy, jednak ma realny wpływ na codzienność wielu cudzoziemców, a także poczucie zaufania do państwa i ich organów.

Cudzoziemiec jest uprawniony do wglądu do akt sprawy, która go dotyczy, a urzędy są zobowiązane do zapewnienia takiej organizacji pracy, aby skorzystanie z tego uprawnienia było realne, a nie jedynie iluzoryczne. W naszej ocenie, obecne rozwiązanie nie zapewnia stronie realnej możliwości zapoznania się z aktami sprawy w rozsądnym terminie, a tym samym utrudnia (o ile nie uniemożliwia!) czynny udział strony w postępowaniu.

System telefonicznej kolejki z powodzeniem funkcjonuje już w wielu urzędach, a wprowadzenie go do Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozwoliłoby na lepsze zabezpieczenie praw cudzoziemców.

Z naszym całym wnioskiem możesz zapoznać się [TUTAJ]

Odpowiedź urzędu [TUTAJ]

Udostępnij