Walczymy z błędnymi wezwaniami dla cudzoziemców

 Jeszcze w sierpniu napisaliśmy do  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazując, że  wezwania które otrzymuje cudzoziemiec przy złożeniu wniosku są dla strony postępowania niezrozumiałe a nierzadko wprowadzają  ją w błąd. Praktyka dotyczy postępowań legalizacyjnych, tj. o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały itd.

Zobacz jak wygląda standardowe wezwanie: wezwanie dla cudzoziemca

Przy złożeniu wniosku o pobyt cudzoziemcy niejako automatycznie otrzymują obszerne wezwanie do uzupełnienia dokumentów, które nie zawsze są wymagane w ich indywidualnych sprawach bądź zostały już złożone do akt sprawy wraz z wnioskiem. To powoduje, że cudzoziemcy nie wiedzą jakie dokumenty muszą złożyć, by uzyskać decyzję zgodną z ich żądaniem, co prowadzi niejednokrotnie do negatywnych konsekwencji w postaci odmowy udzielenia wnioskowanego zezwolenia.

Przykład: cudzoziemca wzywa się do przedłożenia aktu urodzenia dziecka, mimo, że ten nie posiada dziecka

W naszym piśmie argumentowaliśmy, że  w ten sposób organ przerzuca  ciężar prowadzenia postępowania dowodowego na stronę postępowania, czego nie da się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawa, o której mowa w art. 2 Konstytucji.

Zapoznaj się z naszym pismem do MUW >>>

W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki argumentuje natomiast (w skrócie)  tak:

  • ogólne wezwanie pozwala na uproszczenie (= skrócenie)  postępowania
  • cudzoziemcy najlepiej wiedzą jakie dokumenty są  potrzebne w postępowaniu

Zapoznaj się z odpowiedzią MUW >>>

Nie możemy zgodzić się z taką argumentacją. Dlaczego?

  • cudzoziemcy nie znając języka biorą udział w postępowaniu toczącym się po polsku
  • od cudzoziemców wymaga się znajomości polskiego prawa, które nawet dla polskich prawników jest niekiedy niejasne
  • to organ ma obowiązek ustalenia „prawdy materialnej” w postępowaniu tj. „jak  jest naprawdę”, nie może przerzucać tego obowiązku na stronę postępowania
  • uproszczenie postępowania jest iluzoryczne- pozwala na szybsze wystawienie wezwania, natomiast ponieważ jest ono kompletnie niezrozumiałe, nie przyspiesza ono gromadzenia materiału dowodowego w sprawie

Walczymy zatem dalej. Dowiedz się o naszych kolejnych interwencjach w sprawie wezwań >>>

Chcesz nas wesprzeć w naszych wysiłkach  na rzecz równości, różnorodności i praw człowieka? Zostań naszym darczyńcą!

Aktualności

Wywalczyliśmy ochronę uzupełniającą dla kobiety, nad którą znęcał się mąż

Zalima* uciekła z Dagestanu przed przemocą. W kraju czekał na nią brutalny były mąż i jego krewni. Prawdopodobnie też, gdyby została tam odesłana, czekałaby ją rozłąka z dzieckiem, które rodzina

Zatrudniamy!

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zatrudni prawnika/prawniczkę. Podstawowe wymagania: wykształcenie wyższe prawnicze,co najmniej dwuletnie doświadczenie w bezpośrednim udzielaniu porad prawnych,bardzo dobra znajomość prawa azylowego oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w

Prawa cudzoziemców podczas koronawirusa – FAQ

read in english на русском Praca 1. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę legalnie pracować w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) bez konieczności uzyskiwania

Jawność postępowań przed sądami administracyjnymi

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z wieloma innymi organizacjami i inicjatywami społecznymi oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych wystosowało do prezesów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo w sprawie zagwarantowania realnego prawa stron do

SO w Olsztynie: dziecko bez opieki bezprawnie pozbawione wolności

Straż Graniczna bezpodstawnie uznała, że znajomy siedemnastolatka jest jego opiekunem prawnym. Doprowadziło to do wielomiesięcznego bezprawnego pozbawienia go wolności (detencji). Sąd Okręgowy w Olsztynie zwolnił dziecko bez opieki rodziców ze

Wiza humanitarna uprawnia do legalnej pracy w Polsce

1 grudnia 2020 r. doszło do zmiany przepisów dotyczących osób przebywających w Polsce na podstawie wizy humanitarnej. Zgodnie z nowymi przepisami osoby posiadające wizę humanitarną mogą bez dodatkowych zezwoleń podejmować

Stanowisko w sprawie strategii migracyjnej Polski

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie prace nad dokumentem, który ma określać strategię migracyjną Polski. Proces owiany jest pewnym nimbem tajemnicy, a wypracowane w jego ramach dokumenty są

SO w Olsztynie: osoba, która doświadczyła przemocy nie może być umieszczana w detencji

Cudzoziemiec powinien być zwolniony z detencji niezależnie od podstawy umieszczenia w strzeżonym ośrodku, rodzaju doznanej przemocy lub też miejsca i okoliczności, w której jej doświadczył. Sąd Okręgowy w Olsztynie zwolnił

Komentujemy propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej

Przesłaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej dotyczące dostępu cudzoziemców do pomocy społecznej. W naszym wystąpieniu zwracamy uwagę m.in. na to

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i

Pozostałe artykuły

Skip to content