Aktualności

Decyzja: rodzina ciężko chorego cudzoziemca nie powinna być deportowana

Zobowiązanie do powrotu najbliższej rodziny ciężko chorego cudzoziemca naruszałoby prawo do życia rodzinnego i prywatnego, w szczególności gdy cudzoziemiec ten wymaga stałej opieki i pielęgnacji. Decyzją z dnia 25 sierpnia

Nowa publikacja: Praca przymusowa. Jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać?

Ograniczanie swobody i kontaktów, długie godziny pracy, konfiskata paszportu lub dowodu osobistego, niebezpieczne warunki pracy, niewypłacanie wynagrodzenia, przemoc fizyczna lub zastraszanie. Praca przymusowa to problem nie tylko krajów Globalnego Południa,

15 sukcesów z okazji naszego 15-lecia!

Nie możemy użyć cyrkla, lupy, suwmiarki ani poziomicy. A jednak z okazji naszych urodzin chcemy Wam w miarę precyzyjnie opowiedzieć, z czego przez te lata byliśmy dumni. Jak mierzymy sukces

Informacje dla obywateli Białorusi planujących przyjazd do Polski

W związku z bieżącymi wydarzeniami na Białorusi, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowało broszurę informacyjną dotyczącą możliwości wjazdu do Polski, a także praw i obowiązków obywateli Białorusi, którzy zdecydują się na przyjazd

Dziecko cudzoziemskie to po pierwsze dziecko!

Polski system prawny nie dostrzega specyficznych potrzeb dzieci migrantów i nie zawsze kieruje się ich dobrem ani najlepiej pojmowanym interesem - wynika z tzw. Raportu Alternatywnego przygotowanego dla Komitetu Praw

Działamy już 15 lat!

Piętnaście lat temu grupa zapalonych prawników postanowiła sprawić, żeby cudzoziemcy, którzy coraz częściej przyjeżdżali do Polski, mogli się poczuć w naszym kraju - jak u siebie. Żeby byli traktowani z

Żądamy pomocy dla uchodźców ze spalonej Morii!

W wyniku pożaru bez dachu nad głową zostało kilkanaście tysięcy osób, w tym dzieci i kobiety w ciąży. W reakcji na tę humanitarną tragedię, różne kraje europejskie zadeklarowały przyjęcie do

ETPC: wstrzymanie deportacji do Tadżykistanu wobec ryzyka tortur

Polska chciała pójść na skróty, pozbywając się z kraju niewygodnego cudzoziemca. Złamała przy okazji prawo międzynarodowe. W tej sprawie żaden organ nie zbadał też czy w razie deportacji cudzoziemiec będzie

Prawa cudzoziemców podczas koronawirusa – FAQ

read in english на русском Praca 1. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę legalnie pracować w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) bez konieczności uzyskiwania

Decyzja: opinia psychologa SG mogła doprowadzić do niesłusznej deportacji dzieci

Z prywatnych opinii wynikało, że powrót do kraju skutkowałby zerwaniem więzi rówieśniczych, jakie dzieci nie bez trudu nawiązały, a także utratą przez nie poczucia bezpieczeństwa. Mogłoby to prowadzić do istotnego

Pozostałe artykuły

Walczymy z błędnymi wezwaniami dla cudzoziemców

 Jeszcze w sierpniu napisaliśmy do  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazując, że  wezwania które otrzymuje cudzoziemiec przy złożeniu wniosku są dla strony postępowania niezrozumiałe a nierzadko wprowadzają  ją w błąd. Praktyka dotyczy postępowań legalizacyjnych, tj. o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały itd.

Zobacz jak wygląda standardowe wezwanie: wezwanie dla cudzoziemca

Przy złożeniu wniosku o pobyt cudzoziemcy niejako automatycznie otrzymują obszerne wezwanie do uzupełnienia dokumentów, które nie zawsze są wymagane w ich indywidualnych sprawach bądź zostały już złożone do akt sprawy wraz z wnioskiem. To powoduje, że cudzoziemcy nie wiedzą jakie dokumenty muszą złożyć, by uzyskać decyzję zgodną z ich żądaniem, co prowadzi niejednokrotnie do negatywnych konsekwencji w postaci odmowy udzielenia wnioskowanego zezwolenia.

Przykład: cudzoziemca wzywa się do przedłożenia aktu urodzenia dziecka, mimo, że ten nie posiada dziecka

W naszym piśmie argumentowaliśmy, że  w ten sposób organ przerzuca  ciężar prowadzenia postępowania dowodowego na stronę postępowania, czego nie da się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawa, o której mowa w art. 2 Konstytucji.

Zapoznaj się z naszym pismem do MUW >>>

W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki argumentuje natomiast (w skrócie)  tak:

  • ogólne wezwanie pozwala na uproszczenie (= skrócenie)  postępowania
  • cudzoziemcy najlepiej wiedzą jakie dokumenty są  potrzebne w postępowaniu

Zapoznaj się z odpowiedzią MUW >>>

Nie możemy zgodzić się z taką argumentacją. Dlaczego?

  • cudzoziemcy nie znając języka biorą udział w postępowaniu toczącym się po polsku
  • od cudzoziemców wymaga się znajomości polskiego prawa, które nawet dla polskich prawników jest niekiedy niejasne
  • to organ ma obowiązek ustalenia „prawdy materialnej” w postępowaniu tj. „jak  jest naprawdę”, nie może przerzucać tego obowiązku na stronę postępowania
  • uproszczenie postępowania jest iluzoryczne- pozwala na szybsze wystawienie wezwania, natomiast ponieważ jest ono kompletnie niezrozumiałe, nie przyspiesza ono gromadzenia materiału dowodowego w sprawie

Walczymy zatem dalej. Dowiedz się o naszych kolejnych interwencjach w sprawie wezwań >>>

Chcesz nas wesprzeć w naszych wysiłkach  na rzecz równości, różnorodności i praw człowieka? Zostań naszym darczyńcą!

Skip to content