Aktualności

Wyrok NSA: świadczenie Dobry Start („300+”) przysługuje osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że świadczenie 300+ przysługuje osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Niestety w związku z wadliwością przepisów sprawy takie będą musiały być każdorazowo rozstrzygane przez sądy.

Pracuj legalnie! Szkolenie on-line dla cudzoziemców i cudzoziemek

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z nowego narzędzia – szkolenia on-line dla cudzoziemców „Pracuj legalnie!” dostępnego w językach polskim, rosyjskim oraz angielskim.Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu zasad i korzyści związanych z legalnym

Listy do ojców: głos kobiet LBT+ z Kaukazu Płn.

Publikujemy w polskim tłumaczeniu „Listy do ojców” od nieheteronormatywnych kobiet z Kaukazu Północnego zebrane i opracowane przez stronę Daptar.ru dokumentującą sytuację kobiet w regionie, we współpracy z aktywistkami z moskiewskiej grupy

Skarga do KE: rażąco niskie środki finansowe dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Środki przyznawane przez Polskę osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie są wystarczające do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych, co może prowadzić do skrajnego ubóstwa a nawet biologicznego zagrożenia

Prawa cudzoziemców podczas koronawirusa – FAQ

read in english на русском Praca 1. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę legalnie pracować w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) bez konieczności uzyskiwania

Decyzja: identyfikacja z polską kulturą uniemożliwia deportację

Zobowiązanie rodziny do powrotu mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci, które nie znają innego państwa i przez to utożsamiają się wyłącznie z kulturą i społeczeństwem polskim. Ochrona

Poradnictwo SIP w okresie epidemii

Z powodu wytycznych epidemiologicznych, kierowani poczuciem odpowiedzialności za zdrowie naszych klientów i pracowników zamykamy nasze biuro do odwołania, zmieniając tryb naszej pracy na zdalny. Konsultacje prawne, legalizacyjne i integracyjne będą odbywać się

Światowy Dzień Uchodźcy

Witajcie! Pozdrawiamy Was serdecznie! Znacie to uczucie towarzyszące otwieraniu okna, kiedy wewnątrz jest zaduch albo otwierania drzwi, za którymi czekają goście?  Świeży haust powietrza, nowe spojrzenie - do tego Was

Zmiany w zatrudnianiu pracowników cudzoziemskich przy pracach sezonowych

Główny Inspektoriat Sanitarny opublikował wytyczne dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w gospodarstwach rolniczych. Wytyczne wprowadzają szereg procedur, których  musi przestrzegać zatrudniający cudzoziemca rolnik w trakcie zatrudnienia. Wszystkie procedury

Błędne wezwania Wojewody Mazowieckiego naruszają gwarancje procesowe

Ponownie, tym razem z innym organizacjami pozarządowymi (Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Inna Przestrzeń, Fundacją Centrum Badań Migracyjnych, Fundacją Nasz Wybór) interweniujemy w sprawie błędnych wezwań wystawianych cudzoziemcom przez Mazowiecki

Pozostałe artykuły

Walczymy z błędnymi wezwaniami dla cudzoziemców

 Jeszcze w sierpniu napisaliśmy do  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazując, że  wezwania które otrzymuje cudzoziemiec przy złożeniu wniosku są dla strony postępowania niezrozumiałe a nierzadko wprowadzają  ją w błąd. Praktyka dotyczy postępowań legalizacyjnych, tj. o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały itd.

Zobacz jak wygląda standardowe wezwanie: wezwanie dla cudzoziemca

Przy złożeniu wniosku o pobyt cudzoziemcy niejako automatycznie otrzymują obszerne wezwanie do uzupełnienia dokumentów, które nie zawsze są wymagane w ich indywidualnych sprawach bądź zostały już złożone do akt sprawy wraz z wnioskiem. To powoduje, że cudzoziemcy nie wiedzą jakie dokumenty muszą złożyć, by uzyskać decyzję zgodną z ich żądaniem, co prowadzi niejednokrotnie do negatywnych konsekwencji w postaci odmowy udzielenia wnioskowanego zezwolenia.

Przykład: cudzoziemca wzywa się do przedłożenia aktu urodzenia dziecka, mimo, że ten nie posiada dziecka

W naszym piśmie argumentowaliśmy, że  w ten sposób organ przerzuca  ciężar prowadzenia postępowania dowodowego na stronę postępowania, czego nie da się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawa, o której mowa w art. 2 Konstytucji.

Zapoznaj się z naszym pismem do MUW >>>

W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki argumentuje natomiast (w skrócie)  tak:

  • ogólne wezwanie pozwala na uproszczenie (= skrócenie)  postępowania
  • cudzoziemcy najlepiej wiedzą jakie dokumenty są  potrzebne w postępowaniu

Zapoznaj się z odpowiedzią MUW >>>

Nie możemy zgodzić się z taką argumentacją. Dlaczego?

  • cudzoziemcy nie znając języka biorą udział w postępowaniu toczącym się po polsku
  • od cudzoziemców wymaga się znajomości polskiego prawa, które nawet dla polskich prawników jest niekiedy niejasne
  • to organ ma obowiązek ustalenia „prawdy materialnej” w postępowaniu tj. „jak  jest naprawdę”, nie może przerzucać tego obowiązku na stronę postępowania
  • uproszczenie postępowania jest iluzoryczne- pozwala na szybsze wystawienie wezwania, natomiast ponieważ jest ono kompletnie niezrozumiałe, nie przyspiesza ono gromadzenia materiału dowodowego w sprawie

Walczymy zatem dalej. Dowiedz się o naszych kolejnych interwencjach w sprawie wezwań >>>

Chcesz nas wesprzeć w naszych wysiłkach  na rzecz równości, różnorodności i praw człowieka? Zostań naszym darczyńcą!

Skip to content