Walczymy z błędnymi wezwaniami dla cudzoziemców

 Jeszcze w sierpniu napisaliśmy do  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazując, że  wezwania które otrzymuje cudzoziemiec przy złożeniu wniosku są dla strony postępowania niezrozumiałe a nierzadko wprowadzają  ją w błąd. Praktyka dotyczy postępowań legalizacyjnych, tj. o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały itd.

Zobacz jak wygląda standardowe wezwanie: wezwanie dla cudzoziemca

Przy złożeniu wniosku o pobyt cudzoziemcy niejako automatycznie otrzymują obszerne wezwanie do uzupełnienia dokumentów, które nie zawsze są wymagane w ich indywidualnych sprawach bądź zostały już złożone do akt sprawy wraz z wnioskiem. To powoduje, że cudzoziemcy nie wiedzą jakie dokumenty muszą złożyć, by uzyskać decyzję zgodną z ich żądaniem, co prowadzi niejednokrotnie do negatywnych konsekwencji w postaci odmowy udzielenia wnioskowanego zezwolenia.

Przykład: cudzoziemca wzywa się do przedłożenia aktu urodzenia dziecka, mimo, że ten nie posiada dziecka

W naszym piśmie argumentowaliśmy, że  w ten sposób organ przerzuca  ciężar prowadzenia postępowania dowodowego na stronę postępowania, czego nie da się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawa, o której mowa w art. 2 Konstytucji.

Zapoznaj się z naszym pismem do MUW >>>

W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki argumentuje natomiast (w skrócie)  tak:

  • ogólne wezwanie pozwala na uproszczenie (= skrócenie)  postępowania
  • cudzoziemcy najlepiej wiedzą jakie dokumenty są  potrzebne w postępowaniu

Zapoznaj się z odpowiedzią MUW >>>

Nie możemy zgodzić się z taką argumentacją. Dlaczego?

  • cudzoziemcy nie znając języka biorą udział w postępowaniu toczącym się po polsku
  • od cudzoziemców wymaga się znajomości polskiego prawa, które nawet dla polskich prawników jest niekiedy niejasne
  • to organ ma obowiązek ustalenia “prawdy materialnej” w postępowaniu tj. “jak  jest naprawdę”, nie może przerzucać tego obowiązku na stronę postępowania
  • uproszczenie postępowania jest iluzoryczne- pozwala na szybsze wystawienie wezwania, natomiast ponieważ jest ono kompletnie niezrozumiałe, nie przyspiesza ono gromadzenia materiału dowodowego w sprawie

Walczymy zatem dalej. Dowiedz się o naszych kolejnych interwencjach w sprawie wezwań >>>

Chcesz nas wesprzeć w naszych wysiłkach  na rzecz równości, różnorodności i praw człowieka? Zostań naszym darczyńcą!

Udostępnij
Skip to content