Inspirator równościowy

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową publikacją – Inspiratorem Równościowym, czyli poradnikiem dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej, autorstwa radc. pr. Karoliny Kędziory (PTPA), Katarzyny Kubin (FRRS), Katarzyny Wencel (SIP) oraz dr Kingi Wysieńskiej (ISP). Informator adresowany jest głównie do mieszkańców m.st. Warszawy pracujących w branży rozrywkowej (przede wszystkim klubach nocnych), gastronomicznej i kulturalnej, ponieważ właśnie oni mogą mieć styczność z grupami szczególnie narażonymi na zachowania dyskryminujące (kobietami, osobami starszymi, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi, wyznawcami różnych religii) i kierować się w swojej działalności przesłankami niemerytorycznymi, a w rezultacie dyskryminować te grupy.

W informatorze znajdują się podane w przystępny sposób informacje dotyczące m.in. definicji dyskryminacji, opis różnych form dyskryminacji, dobre praktyki z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością, przedstawiona zostanie także metoda tzw. testów dyskryminacyjnych jako technika do badania nierówności społecznych.

Inspirator równościowy

Inspirator równościowy – wersja rozszerzona

Publikacja powstała w ramach projektu “Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług” realizowanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskrymiancyjnego, dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

Słowa kluczowe: , , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce