unhrcW ramach trzeciej rundy Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ składamy w tym roku dwa raporty. Z pierwszym, dotyczącym niewywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, złożonym we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa i Stowarzyszeniem Pracownia Różnorodności, mogliście się Państwo zapoznać pod koniec ubiegłego miesiąca.

W drugim, indywidualnym raporcie, kierujemy do Komisji Praw Człowieka uwagi dotyczące naruszania praw cudzoziemców w Polsce. Informujemy m.in. o nieistniejących mechanizmach ochrony migrantek przed przemocą, bezdomności uchodźców, lukach w systemie ochrony przed eksploatacją w miejscu pracy oraz najpilniejszym w tym momencie problemie: niewpuszczaniu uchodźców do Polski na naszej wschodniej granicy.

Zapraszamy do lektury.

Udostępnij