Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W czyim imieniu składasz wniosek:

Wybierz

W swoim imieniu

KROK 1 : SKOMPLETUJ WYMAGANĄ ILOŚC EGZEMPLARZY WNIOSKU 

Jeśli wypełniasz wniosek ręcznie:  wypełnij w identyczny sposób 3 egzemplarze wniosku lub wypełnij wniosek 1 raz i zanim go podpiszesz w którymkolwiek miejscu – skseruj go 2 razy, aby uzyskać 3 identyczne egzemplarze wniosku. 

Jeśli wypełniasz wniosek na komputerze: wydrukuj 3 egzemplarze wypełnionego wniosku. 

KROK 2: PODPISZ SIĘ 

Na każdym egzemplarzu wniosku podpisz się w czterech  miejscach: 

– w  ramce w części E. (WZÓR PODPISU) – w tym miejscu podpisz się tak  jak się zwykle podpisujesz na dokumentach, ale  zwróć uwagę, żeby podpis zmieścił się w ramce.

– na stronach nr 7, 8 i 9, wszędzie tam gdzie widnieje miejsce na podpisw tych miejscach Twój podpis musi być czytelny, tak aby było wyraźnie widać  Twoje imię i nazwisko. 

KROK 3: ZAŁĄCZ WYMAGANE DOKUMENTY 

Do wniosku dołącz wszystkie wymagane dokumenty (zobacz listę załączników >>>). Możesz dołączyć kopie dokumentów, ale oryginały będziesz musiał/ musiała okazać do wglądu podczas wizyty w urzędzie, jeśli są wymagane. Nie musisz okazywać oryginałów jeśli złożysz  notarialnie poświadczone kopie dokumentów.  

KROK 4:   ZAPŁAĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ 

Od każdego wniosku musisz zapłacić opłatę skarbową: 640 PLN.

Opłat można dokonywać w kasie urzędu wojewódzkiego, na poczcie lub przelewem na konto odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Konto znajdziesz na stronie internetowej wydziału obsługującego zezwolenia na pobyt swojego właściwego urzędu. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o zezwolenie i dołączyć do niego potwierdzenie zapłaty. 

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję przed odebraniem karty pobytu będziesz jeszcze musiał/musiała zapłacić za wydanie samego dokumentu – karty pobytu. Opłata za wydanie karty pobytu dla osoby dorosłej wynosi 50 zł. 

KROK 5:    ZŁÓŻ WNIOSEK W URZĘDZIE  

Złóż wszystkie dokumenty wraz z załącznikami we właściwym  urzędzie wojewódzkim, tj. tym, na obszarze którego mieszkasz. Dane adresowe znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/urzedy-wojewodzkie. W większości urzędów na złożenie wniosku możesz umówić się telefonicznie lub za pomocą kalendarza internetowego. Wniosek z załącznikami możesz także wysłać pocztą, lecz wtedy będziesz wezwany do osobistego stawienia się w urzędzie aby złożyć odciski palców i okazać oryginały dokumentów.

KROK 6:    ZŁÓŻ ODCISKI PALCÓW 

Jeśli składasz wniosek osobiście, podczas umówionej wizyty, zostaniesz przy tej okazji poproszony/ poproszona o złożenie odcisków palców. Jeśli wysyłasz wniosek pocztą, urząd wezwie Cię, abyś stawił/ stawiła się osobiście w urzędzie, aby złożyć odciski. Bez dopełnienia tej formalności  nie otrzymasz zezwolenia na pobyt.  

W imieniu małoletniego dziecka

KROK 1 : SKOMPLETUJ WYMAGANĄ ILOŚC EGZEMPLARZY WNIOSKU 

Jeśli wypełniasz wniosek ręcznie:  wypełnij w identyczny sposób 2 egzemplarze wniosku lub wypełnij wniosek 1 raz i zanim go podpiszesz w którymkolwiek miejscu – skseruj go 1 raz, aby uzyskać 2 identyczne egzemplarze wniosku. 

Jeśli wypełniasz wniosek na komputerze: wydrukuj 2 egzemplarze każdego wniosku. 

*Jeśli dziecko ma mniej niż 13 lat, wypełnij lub wydrukuj tylko 1 egzemplarz wniosku.

KROK 2: PODPISZ SIĘ 

Na każdym egzemplarzu wniosku w imieniu dziecka powinien się podpisać rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Należy się podpisać w trzech miejscach: na stronach nr 7, 8 i 10, wszędzie tam gdzie widnieje miejsce na podpis –  w tych miejscach podpis musi  być czytelny, tj. powinno dać się odczytać imię i nazwisko. 

*Ramkę w części E. (WZÓR PODPISU)  zostaw pustą. 

KROK 3: ZAŁĄCZ WYMAGANE DOKUMENTY 

Do wniosku dołącz wszystkie wymagane dokumenty (zobacz listę załączników >>). Możesz dołączyć kopie dokumentów, ale oryginały będziesz musiał/ musiała pokazać do wglądu podczas wizyty w urzędzie, jeśli są wymagane. Nie musisz okazywać oryginałów jeśli złożysz  notarialnie poświadczone kopie dokumentów.  

* Pamiętaj, że do wniosku dołączasz zdjęcia dziecka bez względu na jego wiek.

KROK 4:   ZAPŁAĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ 

Od każdego wniosku musisz zapłacić opłatę skarbową: 640 PLN

Opłat można dokonywać w kasie urzędu wojewódzkiego, na poczcie lub przelewem na konto odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Konto znajdziesz na stronie internetowej wydziału obsługującego zezwolenia na pobyt swojego właściwego urzędu. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o zezwolenie i dołączyć do niego potwierdzenie zapłaty. 

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję przed odebraniem karty pobytu będziesz jeszcze musiał/musiała zapłacić za wydanie samego dokumentu – karty pobytu. Opłata za wydanie karty pobytu dla dziecka wynosi  25 zł. 

KROK 5:    ZŁÓŻ WNIOSEK W URZĘDZIE  

Złóż wszystkie dokumenty wraz z załącznikami we właściwym  urzędzie wojewódzkim, tj. tym, na obszarze którego mieszkasz. Dane adresowe znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/urzedy-wojewodzkie. W większości urzędów na złożenie wniosku możesz umówić się telefonicznie lub za pomocą kalendarza internetowego. Wniosek z załącznikami możesz także wysłać pocztą, lecz wtedy będziesz wezwany do osobistego stawienia się w urzędzie aby okazać oryginały dokumentów.

KROK 6:    STAW SIĘ Z DZIECKIEM W URZĘDZIE W CELU POBRANIA ODCISKÓW  PALCÓW 

Jeśli dziecko ukończyło już 6 rok życia, powinno się stawić w urzędzie celem złożenia odcisków palców. Jeśli składasz wniosek osobiście, podczas umówionej wizyty, Twoje dziecko zostanie przy tej okazji poproszone o złożenie odcisków palców. Jeśli wysyłasz wniosek pocztą, urząd wezwie dziecko, aby stawiło się osobiście w urzędzie, aby złożyć odciski.

Dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia nie składają odcisków palców i nie muszą się stawiać w urzędzie.