Chcesz złożyć skargę do sądu w sprawie zezwolenia na pobyt?

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli:

  • złożyłeś (aś) wniosek  o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,

ale: 

  • otrzymałeś (aś) decyzję negatywną od Wojewody, 

a następnie:

  • złożyłeś (aś) od negatywnej decyzji odwołanie do Szefa Urzędu  ds. Cudzoziemców, który wydał drugą negatywną decyzję

oraz:

  • nie minęło jeszcze 30 dni od momentu gdy otrzymałeś(aś) drugą decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.  

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją i uważasz, że w Twojej sprawie popełniono poważne błędy – złóż skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.   

Nie wiesz jak? Bez obaw – pomożemy Ci ją przygotować!

dalej