Uruchomiliśmy IMIG – narzędzie umożliwiające wsparcie online migrantów(-tek) w tworzeniu pism do urzędów i sądów. IMIG jest dostępny w 4 językach. Mogą z niego korzystać zarówno osoby z doświadczaniem migracji i uchodźstwa jak i osoby bądź organizacje wspierające migrantów(-tki).

IMIG pomaga w przygotowaniu pisma urzędowego dot. m.in. przekraczania granicy, legalizacji pobytu, czy przysługujących osobom migranckim świadczeń – KROK PO KROKU.

www.interwencjaprawna.pl/imig

Korzystający z narzędzia znajdą w nim m.in.:

  • wzory pism często używanych w postępowaniach migracyjnych,
  • specjalny formularz pozwalający na dostosowanie wzoru do indywidulanych potrzeb,
  • możliwość wyeksportowania gotowego do wydruku dokumentu, który następnie należy złożyć w urzędzie lub sądzie.

Jak IMIG działa w praktyce?

IMIG pomaga np. bezproblemowo przygotować wniosek o zezwolenie na pobyt, skompletować załączniki i prawidłowo złożyć go w odpowiednim urzędzie.

Narzędzie zostało stworzone przez prawników i prawniczki z naszego stowarzyszenia, które od lat wspierają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w przejściu przez procedury prawne i dostępne jest w 4 językach: angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Co było motywacją do powstania IMIGu i jak działa, na konkretnym przykładzie, można usłyszeć w podcaście “Społeczne Wynalazki”.

Udostępnij