Wraz z innymi organizacjami świadczącymi bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców zwróciliśmy się już po raz kolejny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie opóźnień w implementacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Z ostatnich informacji uzyskanych podczas spotkania z pracownikami Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW 2 września wynika, że ogłoszenie naboru wniosków przewidziane jest dopiero na II kwartał 2015 roku, a początek realizacji nowych projektów przypadnie na IV kwartał 2015 roku. Konsekwencje tej sytuacji dotkną zarówno imigrantów, którzy pozostaną bez dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, jak również organizacje pozarządowe, które mogą stracić wykwalifikowanych pracowników. Ponadto Polska nie wypełni zobowiązań wynikających z dyrektyw wymienionych w piśmie.

Udostępnij