„Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich” – nowy projekt strażniczy i badawczy

W ramach projektu, który realizujemy w Stowarzyszeniu przy udziale Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW pt. „Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich”, przygotowujemy monitoring na temat „dobrej administracji więziennej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nasz Zespół badawczy złożony ze studentów i absolwentów kryminologii, prawa i resocjalizacji w lipcu br. będzie wizytował osiem jednostek penitencjarnych.

Celem badań jest ustalenie co Służba Więzienna rozumie pod pojęciem „dobrej administracji więziennej” oraz zidentyfikowanie jej wskaźników i praktyki jej stosowania.

Planujemy wywiady z dyrektorami i kierownikami rożnych działów, a także rozmowy i ankietę badawczą ze skazanymi.

Cele badania:

  1. Zidentyfikowanie wskaźników dobrej administracji, zwłaszcza w kontekście prawa do skutecznego środka prawnego (prośby, wniosku i skargi), także jego przedłużonego działania w ramach prawa do kontroli sądowej oraz prawa do zrozumienia działań administracji więziennej niekorzystnych dla skazanego.
  2. Zebranie twierdzeń i argumentów uzasadniających hipotezę o funkcjonowaniu dobrej administracji w więzieniu i stosowanych standardach.
  3. Zidentyfikowanie słabych punktów dobrej administracji więziennej – czy to wynikających z regulacji prawnej, niejednolitej czy braku interpretacji, czy to wynikających z praktyki.
  4. Ustalenie dobrych praktyk przyjętych w administracji więziennej (w skali okręgu czy w danej jednostce penitencjarnej) i zebranie postulatów/propozycji zmian zmierzających do jej usprawnienia.

Zakładamy, że należy:

  • budować świadomość i kulturę prawną skazanych jak działa administracja więzienna (zasady, specyfika postępowania wykonawczego, środki, procedury), na czym polega skuteczny środek prawny oraz nadużycie prawa do skargi
  • wzmocnić administrację więzienną – poprzez zapewnienie jednolitości (na ile to możliwe) i odpowiedniego standardu jej działania – tak aby była bardziej zrozumiała dla skazanych
  • opracować racjonalny i efektywny model kontroli sądowej – nadzoru penitencjarnego (do którego odwołują się sądy administracyjne i cywilne).

Chcemy dowiedzieć się co to znaczy – dobra administracja więzienna – z obydwu perspektyw. W efekcie chcemy opracować raport oraz opinię dotyczącą tej istotnej, a mało znanej części administracji publicznej.

Szukamy konsensusu między oczekiwaniami wynikającymi z ogólnych zasad postępowania administracyjnego i wykonawczego, między standardem dobrej administracji, a specyfiką wykonania kary pozbawienia wolności.

W perspektywie planujemy konsultacje z sędziami penitencjarnymi i przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz wspólne seminarium i konferencję podsumowującą projekt.

Oprac. M. Niełaczna

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce