Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2019

Będą zmiany przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. Osoby, które przyjechały do naszego kraju na wizie studenckiej, będą miały poważny problem ze zmianą celu pobytu i pozyskaniem jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Chodzi również o obcokrajowców z wizą Schengen.

Walka z fikcyjnymi studentami

Sejm walczy z tzw. turystyką pobytową. Wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt i prace składane przez obcokrajowców  przebywających na terenie RP na wizie typu C są odrzucone już od zeszłego roku. Teraz negatywne decyzje Urzędu ds. Cudzoziemców będą miały swoje konkretne umocowanie prawne.

Nowela przyjęta przez Sejm 17 stycznia dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich. Cudzoziemcy, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale nie podejmują lub nie kontynuują nauki, nie będą mieli szans na uzyskanie karty pobytu ze względu na pracę.

Kogo dotyczą zmiany?

Nowe przepisy skutecznie uniemożliwią pracę obcokrajowcom, którzy trafili nad Wisłę m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej, w przypadku gdy zmienili cel swojego pobytu i chcą podjąć zatrudnienie.

Ministerstwo weźmie pod lupę polskie jednostki oświatowe, które umożliwiają przyjazd takim „fikcyjnym studentom”. Nowe przepisy zakładają ustanowienie instytucji zatwierdzającej, które jednostki prowadzące studia, staże i wolontariat mogą zapraszać obcokrajowców na terytorium RP.

Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły.

Zmianie ulegają także przepisy regulujące udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Art. 25 implementowanej dyrektywy unijnej umożliwi studentom i naukowcom pobyt na terytorium państwa członkowskiego UE w celu poszukiwania zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej po zakończeniu studiów lub okresu badań naukowych. Cudzoziemiec chcący uzyskać na takiej podstawie zezwolenie na pobyt czasowy będzie musiał  przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni.

Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, chodzi tu przede wszystkim o obywateli Indii, Bangladeszu, Pakistanu czy Iraku. Wśród obcokrajowców próbujących zalegalizować swój pobyt i prace w ten sposób zdarzają się również inne narodowości, w tym obywatele Ukrainy, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z ruchu bezwizowego.

Artykuł pochodzi ze styczniowego wydania e-Dialogu Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Czasopismo dostępne tutaj.

Tekst “Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2019” w języku ukraińskim dostępny na stronie 18.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)