Zezwolenia na pracę za pośrednictwem platformy ePUAP

Niezwykle ważną zmianę wprowadził w ostatnich tygodniach Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchamiając nowy tryb obsługi wniosków o wydawanie zezwoleń na pracę. Od teraz przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A w postępowaniu elektronicznym, w całości przez internet, załączając skany wymaganych dokumentów. Jest to rewolucyjne podejście urzędu mazowieckiego, w związku z czym rekomendujemy zastosowanie uruchomionego trybu przy składaniu nowych wniosków. Warunkiem jest posiadanie przez pracodawcę profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nawet gdy złożenie wniosku pracodawca powierzy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który w jego imieniu elektronicznie podpisze oraz nada do urzędu kompletny wniosek.

Należy jednak pamiętać, że sprawne rozstrzygnięcie przez Urząd wniosku będzie możliwe wyłącznie w przypadku starannie przygotowanego wniosku i dołączenia w formie odpowiednich skanów wymaganych dokumentów, bowiem konieczność korygowania lub uzupełniania dokumentacji może znacznie wydłużyć załatwienie sprawy.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-prace-typu-a-w-postepowaniu-elektronicznym

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)