Zatrudnienie cudzoziemca wcale nie musi być trudne! [SZKOLENIE]

Zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące zatrudnienia obcokrajowców. W trakcie szkolenia zyskacie zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę w zakresie procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców spoza UE w Polsce.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane do pracowników działów rekrutacyjnych i księgowych, właścicieli mikro i małych firm, którzy zamierzają zatrudnić obcokrajowców w swoim przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto?

Oferujemy pigułkę wiedzy, która wystarczy to samodzielnego przejścia przez procedurę legalizacji pracownika. Dzięki nam dowiesz się m.in. jakich dokumentów już na wstępie należy wymagać od kandydata, aby mieć pewność że jest on w Polsce legalnie i nie ma żadnych formalnych przeszkód do jego zatrudnienia w Twojej firmie.

Program szkolenia (4h):

 1. Akty prawne regulujące tematykę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 r.
 2. Spełnienie warunku legalnej pracy na terytorium RP (pobytu oraz pracy).
 3. Zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 4. Typy zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E).
 5. Rodzaje zezwoleń w tym:
 • zezwolenie na pracę na terytorium RP;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.
 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi:
 • zasady rejestracji, tryb i forma rejestracji;
 • nowe obowiązki pracodawcy względem urzędu;
 • odmowa rejestracji oświadczenia i odwołanie od decyzji.
 1. Grupy cudzoziemców mające dostęp do polskiego rynku pracy:
 • cudzoziemcy uprzywilejowani (praca bez zezwolenia) – przez szczególny status pobytu, obywatelstwo kraju UE/EOG, status członka rodziny obywatela UE/EOG itp.;
 • cudzoziemcy, od których wymaga się zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy;
 • dokumenty pobytowe właściwe do wykonywania pracy (wiza, stempel w dokumencie podróży, zezwolenia na pobyt czasowy);
 • katalog wiz negatywnych;
 • wizy pracownicze wg. rozporządzenia wizowego;
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, od których wymaga się tylko podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy.
 1. Blue Card – praca dla osób wysoko wykwalifikowanych.
 2. Dyskusja/ pytania z sali.

Termin: 27 września, 2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Koszt: 600 zł netto + VAT

Prowadzący: Ewa Kasprzak-Szymańska, prawniczka i trenerka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej posiadająca wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców spoza UE.

Kontakt i rezerwacja miejsc: Paulina Adamczak, tel. 736 287 630, e-mail: p.adamczak@interwencjaprawna.pl

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)