Ważne informacje dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w okresie epidemii

Zgodnie z ułatwieniami wynikającymi z tarczy antykryzysowej, większość cudzoziemców ma prawo legalnie kontynuować pracę, którą wykonywali w momencie wprowadzenia zagrożenia epidemicznego, ponieważ ich dokumenty pobytowe oraz dokumenty zezwalające na pracę ulegają automatycznemu wydłużeniu:

  • dokumenty pobytowe cudzoziemców (wizy krajowe i wizy schengen, zezwolenia na pobyt a  także okres ruchu bezwizowego) których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulegają automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
  • cudzoziemcy, którzy posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, a wskazany w nim okres pracy kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, mogą  wykonywać pracę określoną w oświadczeniu u tego samego pracodawcy do upływu 30 dnia następującego po dniu     odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii, bez konieczności wyrabiania nowego zezwolenia na pracę
  • okres ważności zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową, którego ostatni dzień ważności przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ulega przedłużeniu do     upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii (dotyczy to także decyzji o przedłużeniu powyższych zezwoleń)

Legalność pracy po złożeniu wniosku o przedłużenie wizy lub zezwolenie na pobyt

Cudzoziemiec, którego zezwolenie na pobyt utraciło ważność, a który złożył wniosek o kolejne zezwolenie i otrzymał stampilę może kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy na tych samych warunkach. Jeżeli cudzoziemiec taki chce jednak zmienić pracę a nowy pracodawca uzyska dla niego nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy – również może podjąć legalnie zatrudnienie.

Cudzoziemiec, którego zezwolenie na pobyt utraciło ważność, a który złożył wniosek o kolejne zezwolenie lecz nie zdążył uzyskać stampili w paszporcie może wykonywać pracę warunkowo. Jego praca po wysłaniu wniosku o zezwolenie na pobyt a przed uzupełnieniem braków (odciski palców, kluczowe dokumenty) jest legalna tylko pod warunkiem, że uzupełni on później te braki w wyznaczonym terminie.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)