Szkolenie: Zatrudnienie cudzoziemców w branży IT

Zastanawiasz się, jakie pytania należy zadać kandydatowi, który nie jest obywatelem RP, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej? Zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące zatrudnienia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej  w branży IT.  W trakcie spotkania dowiesz się, jakich dokumentów należy oczekiwać od cudzoziemca, aby upewnić się, że możesz legalnie zatrudnić go w swojej firmie.

Szkolenie będzie poświęcone różnym procedurom dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ankietę, która ułatwi przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z obcokrajowcem w kontekście legalności jego pobytu i pracy na terenie RP.

Program szkolenia (4h):

 1. Akty prawne regulujące tematykę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 r.
 2. Spełnienie warunku legalnej pracy na terytorium RP (pobytu oraz pracy).
 3. Zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 4. Typy zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E).
 5. Rodzaje zezwoleń w tym:
 • zezwolenie na pracę na terytorium RP;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.
 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi:
 • zasady rejestracji, tryb i forma rejestracji;
 • nowe obowiązki pracodawcy względem urzędu;
 • odmowa rejestracji oświadczenia i odwołanie od decyzji.
 1. Grupy cudzoziemców mające dostęp do polskiego rynku pracy:
 • cudzoziemcy uprzywilejowani (praca bez zezwolenia) – przez szczególny status pobytu, obywatelstwo kraju UE/EOG, status członka rodziny obywatela UE/EOG itp.;
 • cudzoziemcy, od których wymaga się zezwolenia na pracę oraz podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy;
 • dokumenty pobytowe właściwe do wykonywania pracy (wiza, stempel w dokumencie podróży, zezwolenia na pobyt czasowy);
 • katalog wiz negatywnych;
 • wizy pracownicze wg. rozporządzenia wizowego;
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, od których wymaga się tylko podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania pracy.
 1. Blue Card – praca dla osób wysoko wykwalifikowanych.

Termin szkolenia: 11 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Koszt: 600 zł netto + VAT UWAGA WIELKANOCNY RABAT! Koszt szkolenia 500 zł netto!

Prowadzący: Ewa Kasprzak-Szymańska, prawniczka i trenerka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej posiadająca wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców spoza UE.

Kontakt i rezerwacja miejsc: Paulina Adamczak, mob. 736 287 630, e-mail: p.adamczak@interwencjaprawna.pl

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)