Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Czas to pieniądz! Szczególnie, gdy w firmie brakuje rąk do pracy. Zapraszamy pracodawców zatrudniających cudzoziemców na darmowy warsztat, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z przewlekłością postępowania w przypadku procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza UE.

Termin administracyjny na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę to co do zasady 30 dni, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – 60 dni. Należy jednak wspomnieć, że do tych terminów nie wlicza się czasu na zajęcie stanowiska przez organy (Straż Graniczna, Policja, ABW) i opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy.

Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Kiedy: 27 marca (środa), godz. 9.00-11.00. Powitalna kawa godz. 8.30.

Prowadzący: prawniczki SIP – Patrycja Mickiewicz i Olga Dobrowolska

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa [DOJAZD]

Program:

1. Skarga a ponaglenie w procedurach legalizacji pobytu – do czego mam prawo w walce z opieszałością urzędu?

2. Jak napisać skargę? Najważniejsze elementy pisma, adresat oraz czas rozpatrzenia skargi.

3. Jak napisać ponaglenie? Najważniejsze elementy pisma, adresat oraz czas rozpatrzenia ponaglenia.

4. Case studies.

Rejestracja: bilety do pobrania [TUTAJ]. Uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni drogą mailową.

Spotkanie odbędzie się w ramach kampanii “Partnerstwo i zatrudnienie” realizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w partnerstwie SIP.

Serdecznie zapraszamy. Szkolenie jest darmowe. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: p.adamczak@interwencjaprawna.pl, tel. 736 287 630.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)