Rząd chce zmian dot. zatrudnienia cudzoziemców spoza UE

Na ten dokument czekaliśmy od 2016 r. Niedawno światło dzienne ujrzał projekt dotyczący polskiej polityki migracyjnej przygotowany przez Zespół ds. Migracji Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA (poprzedni dokument został unieważniony decyzją Rady Ministrów 3 lata temu). W mediach komentowano głośno pomysł „bykowego” (podatku od osób nieposiadających dzieci) a sprawy migracji zarobkowej obcokrajowców zeszły na dalszy plan.

W projekcie datowanym na 10 czerwca br. można jednak znaleźć sporo informacji o planach rządu  w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Najciekawsze pomysły prezentujemy w punktach poniżej (pisownia oryginalna):

  • Rozważenie powołania Rządowej Agencji Rekrutacji pracowników cudzoziemskich, oraz reglamentacji działalności agencji pośrednictwa pracy prowadzących działalność w tym obszarze (str. 15);
  • Opracowanie regulacji przewidujących zobowiązanie pracodawców lub pośredników do przedstawienia dowodu posiadania środków na pokrycie kosztów ewentualnego wydalenia cudzoziemców w przypadku pozyskiwania większej liczby pracowników z państw trzecich – (str. 15);
  • Stworzenie stałego mechanizmu uzależniającego kształt procedur imigracyjnych i poziom stosowanych zabezpieczeń przy podejmowaniu wszelkich decyzji o wjeździe i pobycie cudzoziemca na terytorium RP, polegającego m.in. na prowadzeniu wykazu krajów (z wyjątkiem krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej), tworzonego w oparciu o zobiektywizowane kryteria (takie jak: bliskość kulturowa, językowa, religijna, związki z Polską, istnienie w kraju pochodzenia radykalnych ruchów politycznych czy religijnych, konflikty wewnętrzne w kraju pochodzenia i możliwość przeniesienia ich na zewnątrz, poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w tym przestępczości w kraju pochodzenia, poziom ubóstwa w kraju pochodzenia, zagrożenie epidemiologiczne w kraju pochodzenia, wpływ ideologii fundamentalistycznych na mieszkańców kraju pochodzenia, możliwość wystąpienia konfliktów pomiędzy potencjalnymi migrantami a poszczególnymi diasporami / grupami migrantów aktualnie mieszkających w Polsce itp.), w którym poszczególne kraje byłyby uszeregowane począwszy od tych, których obywatele stwarzają najmniejsze ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski oraz najmniejsze ryzyko migracyjne, na stwarzających największe ryzyko skończywszy (str. 56-57);
  • Asymilacji dorosłych powinny służyć specjalistyczne kursy, kończące się egzaminami, organizowane przez administrację państwową, w których udział byłby obligatoryjny dla wszystkich cudzoziemców ubiegających się o prawo stałego pobytu na terytorium Polski – kurs integracyjny – a w dalszej perspektywie – dla osób ubiegających się o polskie obywatelstwo – kurs asymilacyjny (str.43).

Dokument w całości do pobrania tutaj. Życzymy miłej lektury.

Fot. Pixabay

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)