Rekomendujemy wprowadzenie zezwoleń niewiążących cudzoziemca z konkretnym pracodawcą

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej rekomenduje wprowadzenie zmian systemowych, które usprawnią procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Minister rodziny i pracy zapowiada, że nowa ustawa o rynku pracy wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. Co dokładnie zmieni się w kwestii zatrudniania cudzoziemców, wciąż nie wiemy, bo projekt przechodzi kolejne modyfikacje. Z informacji, które potwierdza sam resort, pewne jest, że z 6 do 12 miesięcy przedłużona zostanie możliwość pracy w ramach oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Czy to ułatwi procedury legalizacyjne w Polsce? Na pewno nie rozwiąże problemu kolejek w urzędach i kłopotów pracodawców z interpretacją przepisów. Przypominamy o naszych pomysłach na usprawnienie procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce.  Oto pierwszy z nich:

ZEZWOLENIE NIEWIĄŻĄCE CUDZOZIEMCÓW W KONKRETNYM PRACODAWCĄ

Obecnie obowiązujące przepisy usztywniają rynek pracy i prowadzą do zwiększenia, i tak już uprzywilejowanej, pozycji pracodawcy względem cudzoziemców, którym trudniej jest dochodzić swoich praw w przypadku wystąpienia wykorzystania lub nadużyć. Wynika to z faktu, że legalizacja pracy jest ściśle powiązana z legalizacją pobytu, a utrata pracy prowadzi w zasadzie do utraty legalności pobytu.

Nowa forma zezwolenia na pracę mogłaby zatem być wydawana cudzoziemcowi na zatrudnienie na określony czas, ale u dowolnego pracodawcy. W wariancie minimum można byłoby wprowadzić ograniczenia na wykonywanie pracy w konkretnym zawodzie lub wyłącznie na określonym terenie (np. jednego województwa).

Rekomendacje powstały w ramach raportu “Pracodawcy i pracodawczynie a praca cudzoziemców i cudzoziemek” przygotowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. W przygotowaniu raportu wspierali nas również:

  • Business Centre Club
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Pełny raport do pobrania tutaj.

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)