Pobyt długoterminowy tylko dla cudzoziemca z polskim na B1!

Fot. Freepik

Nowe przepisy ustawy o cudzoziemcach nie ułatwiają obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej pozyskania statusu rezydenta długoterminowego. Nowością, która odbiła się szerokim echem wśród samych zainteresowanych, jest przepis o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Art 211, ustęp 3 i 4 znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach mówią o  bardzo dobrej znajomość języka polskiego. Znajomość języka musi być poświadczona odpowiednim certyfikatem. Łatwiej będę mieli obcokrajowcy, którzy ukończyli szkolę średnią lub uniwersytet z wykładowym językiem polskim. W takich przypadkach wystarczy dyplom ukończenia nauki. Przepis ma wejść w życie 12 lutego 2018 roku.

Ciekawostką może być fakt, że w krajach Europy Zachodniej przepisy o udokumentowanej znajomości języka – w przypadku rezydentów – istnieją od dawna. Np. w Niemczech oprócz znajomości języka należy jeszcze posiadać dodatkowo wiedzę o szeroko pojętej kulturze tego kraju.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)