Kto nie będzie potrzebował informacji starosty?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce ułatwić życie przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemskich pracowników. Od 1 lipca br. ma wejść w życie nowe rozporządzenie, które przyspieszy procedurę ubiegania się o zezwolenie na pracę w niektórych profesjach. Projekt rozporządzenia MPiPS rozszerza katalog zawodów,

Szkolenie: Zatrudnienie cudzoziemców w branży IT

Zastanawiasz się, jakie pytania należy zadać kandydatowi, który nie jest obywatelem RP, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej? Zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące zatrudnienia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej  w branży IT.  W trakcie spotkania dowiesz się, jakich dokumentów należy oczekiwać od cudzoziemca,

Pobyt długoterminowy tylko dla cudzoziemca z polskim na B1!

Nowe przepisy ustawy o cudzoziemcach nie ułatwiają obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej pozyskania statusu rezydenta długoterminowego. Nowością, która odbiła się szerokim echem wśród samych zainteresowanych, jest przepis o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Art 211, ustęp 3 i

Dofinansowanie z PFRON na pracownika z Ukrainy?

Pracodawcy zasypują nas pytaniami o niepełnosprawnych pracowników spoza UE. Spieszymy zatem z odpowiedzią! W świetle polskiego prawa jest możliwe pozyskanie dofinansowania z Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pracownika, który nie posiada polskiego obywatelstwa. Kluczowe jest tutaj jednak uzyskanie oświadczenia

Szkolenie: Zatrudnienie cudzoziemców – zmiany w przepisach po 1 stycznia 2018

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, praca sezonowa, nowe obowiązki nałożone na pracodawców oraz ułatwienia związane z zatrudnianiem obcokrajowców – zapraszamy na szkolenie otwarte, które odbędzie się 9 stycznia w Warszawie. Tym razem skupimy się na zmianach dotyczących zatrudniania

Dla kogo praca sezonowa?

Kto może wystąpić o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemskiego pracownika? Sprawdź kody Polskiej Klasyfikacji Działalności uwzględnione przez Ministerstwo Pracy w nowelizowanej ustawie. Rozporządzenie przygotowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracy sezonowej cudzoziemców nie zostało jeszcze

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jakie zmiany w 2018 roku?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to zdecydowanie najczęściej wybierana przez pracodawców forma legalizacji zatrudnienia obcokrajowca w Polsce. Na mocy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia mogą pracować obywatele sześciu krajów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Mołdawia, Armenia). W tym

A co, jeśli nie otrzymam informacji starosty?

Podpowiadamy, co zrobić w przypadku, gdy urząd pracy odmówi pracodawcy wydania informacji starosty. Informacja starosty, czy inaczej test rynku pracy, to dokument potwierdzający, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.  Jak to wygląda w praktyce?

Dla kogo niebieska karta UE?

Programiści, inżynierowie, managerowie wysokiego szczebla? Potrzebujesz pracownika o wysokich kwalifikacjach i nie możesz takiego znaleźć na lokalnym rynku pracy? Możesz zatrudnić cudzoziemca korzystając z systemu niebieskiej karty UE Zezwolenie opatrzone dopiskiem “Niebieska karta UE” uprawnia cudzoziemca do pobytu i pracy

5 grzechów głównych pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Wraz z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej stworzyliśmy ankietę, która ma na celu zbadanie najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców chcących zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce. Zachęcamy do wypełnienia ankiety tutaj. Wierzymy, ze dzięki współpracy z Państwem uda się nam zidentyfikować największe problemy

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)