Usługi w zakresie legalizacji pracy

Wykonujemy usługi w zakresie zatrudnienia obcokrajowców spoza UE. Działamy na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez pracodawcę. Za dodatkową opłatą prowadzimy także monitoring dot. legalności pracowników cudzoziemskich w Państwa firmie. Oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych z wydaniem:

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

  • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce.
  • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
  • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

Zezwolenia na pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

  • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce.
  • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
  • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

Zezwolenia na pobyt i pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

  • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybszą legalizację pobytu w Polsce i umożliwienie podjęcia legalnej pracy
  • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
  • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Koszt usługi

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W celu ustalenia kosztów usługi prosimy o kontakt mailowy dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 736 287 630.

W razie zatrudniania przez pracodawcę większej liczby cudzoziemców możliwe są negocjacje stawek.

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)