Usługi w zakresie legalizacji pracy

Wykonujemy usługi w zakresie zatrudnienia obcokrajowców spoza UE. Działamy na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez pracodawcę. Za dodatkową opłatą prowadzimy także monitoring dot. legalności pracowników cudzoziemskich w Państwa firmie. Oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych z wydaniem:

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce.
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

Zezwolenia na pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

Zezwolenia na pobyt i pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybszą legalizację pobytu w Polsce i umożliwienie podjęcia legalnej pracy
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Europejskie Blue Card (praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji)

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

UWAGA! Jedyna usługa odpłatna SIP skierowana zarówno do klientów biznesowych, jak i indywidualnych.


Koszt usługi

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W celu ustalenia kosztów usługi prosimy o kontakt mailowy dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 736 287 630.

W razie zatrudniania przez pracodawcę większej liczby cudzoziemców możliwe są negocjacje stawek.

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)