Szkolenia

Szkolenia „szyte na miarę”

Sytuacja na polskim rynku pracy wymusza zatrudnianie cudzoziemców spoza UE. Jak robić to legalnie, aby nie ponosić konsekwencji finansowych w razie kontroli Inspekcji Pracy?

Staramy się, aby organizowane przez nasz szkolenia były w pełni dopasowane do Państwa potrzeb. Dostarczamy kompleksowej wiedzy skupiając się przy tym na części praktycznej spotkań z pracodawcami lub pracownikami kadr. Oferujemy szkolenia dla początkujących jak i dla zaawansowanych.

Zapytaj nas o szkolenie: dlapracodawców@interwencjaprawna.pl

Przykładowy program szkolenia:

1. Procedury zatrudnienie cudzoziemca w Polsce:

  • akty prawne regulujące tematykę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
  • spełnienie warunku legalnej pracy na terytorium RP (pobytu oraz pracy);
  • zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • typy zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E);
  • rodzaje zezwoleń w tym zezwolenie na pracę na terytorium RP, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, praca sezonowa;
  • grupy cudzoziemców mające dostęp do polskiego rynku pracy.

2. Instytucje rynku pracy – kto i kiedy jej zwolniony z obowiązku ubiegania się o informację starosty.

3. Zezwolenie na pracę i pobyt w Polsce a podróże do innych krajów UE – jak długo i na jakich zasadach obcokrajowiec może przebywać poza krajem.

4. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Czas:

Szkolenie trwa około 6h. Zawiera część teoretyczną oraz warsztatową (praca na konkretnych case’ach).

Miejsce:

Siedziba klienta, cała Polska. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych przez nasz szkoleniach otwartych w Warszawie, zapisz się do naszego newslettera.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)