Konsultacje prawne

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców proponuje stałą obsługę firmy bądź obsługę prawną w przypadku zatrudniania konkretnych cudzoziemców.

W ramach odpłatnej działalności stowarzyszenia do dyspozycji pracodawców pozostaje 6 prawników specjalizujących się w kwestiach legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terenie RP.

Podane kwoty są kwotami brutto.

Legalizacja zatrudnienia i pobytu

Opłaty jednorazowe za przeprowadzenie pełnej procedury zatrudnienia i/lub legalizacji zakładające uzyskanie pełnomocnictwa od pracodawcy i wzięcie na siebie pełnego kontaktu z urzędami:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 600 PLN
  • zezwolenie na pracę – 1 000 PLN
  • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę – 2 000 PLN
  • UE Blue Card (praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) – 2 200 PLN
  • zezwolenie na pobyt na podstawie wykonywania działalności gospodarczej – 2 600 PLN

W przypadku gdy nie jest konieczne wyrobienie informacji starosty cena ulega obniżeniu o 20%.

Konsultacja wstępna stacjonarna – 300 PLN

Udzielamy porad w trakcie bezpośredniego spotkania z prawnikiem w siedzibie SIP lub u klienta. Konsultacja wstępna to:

  • analiza okoliczności sprawy;
  • analiza dokumentów;
  • wybór najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Konsultacja za pomocą poczty elektronicznej – 350 PLN

W przypadku wybrania tej formy konsultacji prawnik Stowarzyszenia udzieli porady za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena porady obejmuje odpowiedź na Państwa pytania i ewentualne późniejsze wątpliwości dotyczące opisanej sprawy.

Sporządzenie opinii prawnej – wycena indywidualna – 200 PLN/h

Opinia prawna oznacza pisemną analizę przedstawionego zagadnienia. W opinii występują takie elementy, jak opis problemu, jego analiza prawna, wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz wnioski końcowe.

W celu skorzystania z tej usługi prosimy o opisanie sprawy i wysłanie e-maila na adres dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl.  Po weryfikacji rodzaju sprawy oszacujemy koszt sporządzenia opinii prawnej.

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej to organizacja pozarządowa, która od prawie 15 lat udziela bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym. Od początku swojej działalności SIP pomogło już prawie 20 000 klientom w ponad 40 000 sprawach. Poza poradnictwem prowadzimy też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Na bieżąco współpracujemy między innymi z Wojewodą Mazowieckim, Urzędem m.st. Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)