Kto nie będzie potrzebował informacji starosty?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce ułatwić życie przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemskich pracowników. Od 1 lipca br. ma wejść w życie nowe rozporządzenie, które przyspieszy procedurę ubiegania się o zezwolenie na pracę w niektórych profesjach.

Projekt rozporządzenia MPiPS rozszerza katalog zawodów, w przypadku których nie będzie wymogu  tzw. testu rynku pracy, czyli uzyskania  informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiany obejmą 197 zawodów i skrócą całą procedurę o mniej więcej 2-3 tygodnie.

Nowe przepisy są szczególnie łaskawe dla firm budowlanych, transportowych i dla  branży IT. Na liście zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy znaleźli się m.in. murarze, betoniarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie, programiści aplikacji, projektanci i administratorzy baz danych, kierowcy samochodów ciężarowych, lekarze ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty oraz pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie.

To niewątpliwie dobry i długo oczekiwany krok w celu usprawnienia długotrwałych procedur legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Powstaje jednak pytanie, czy to wystarczy?

– Trzeba się zastanowić, czy lista zawodów wskazanych w rozporządzeniu nie jest zbyt krótka. W uzasadnieniu do projektu nie ma informacji, dlaczego właśnie te zawody znalazły się na liście, a nie inne – mówi prof. INP PAN dr  hab. Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Według Witolda Klausa, należy  przede wszystkim usprawnić pracę urzędów wojewódzkich, które rozpatrują wnioski miesiącami.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)