Co warto wiedzieć o pracy sezonowej?

Praca sezonowa to rodzaj zezwolenia na pracę, o który pracodawca ubiega się w powiatowym urzędzie pracy. Z założenia procedura miała ułatwić życie przede wszystkim rolnikom i sadownikom zatrudniającym pracowników na krótki okres w ciągu roku. Okazuje się jednak, że przepisy dotyczące pracy sezonowej nastręczają wielu problemów zarówno pracodawcom, jak i samym urzędnikom PUP-ów, którzy zezwolenia wydają.

Co musisz wiedzieć o pracy sezonowej:

• zezwolenie wydawane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym
• dotyczy tylko i wyłącznie pracy w określonych branżach gospodarki (spis PKD tutaj)
• w przeciwieństwie do oświadczenia o powierzeniu pracy dotyczy wszystkich cudzoziemców (np. z Indii, Pakistanu Bangladeszu itd.)
• w ramach jednego, ważnego zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec może wykonywać pracę wskazaną przez pracodawcę we wniosku do PUP oraz inne prace sezonowe
• samo zezwolenie na pracę sezonową nie jest umową o pracę czy umową cywilno-prawną, stosowny dokument musi zostać zawarty między pracodawcą a pracownikiem (w zrozumiałym dla cudzoziemca języku)
• w przypadku zmiany stanowiska w ramach jednego ważnego zezwolenia pracodawca każdorazowo powinien podpisać z pracownikiem nową umowę
• w ramach ważnego zezwolenia na prace sezonową pracownik może wykonywać pracę inną niż sezonowa do maksymalnie 30 dni
• pracodawca może ubiegać się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową po upływie 9 miesięcy.

Wciąż masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami. Skorzystaj z konsultacji z prawnikiem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)