Kogo umieszcza się w detencji

W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców mogą przebywać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Osoby z niepełnosprawnością, jak również osoby w pełni sił. Samotne kobiety, rodziny z dziećmi, a także małoletni cudzoziemcy, którzy nie mają opiekunów (tzw. małoletni cudzoziemcy bez opieki)