Długość pobytu w ośrodku strzeżonym

Zgodnie z prawem europejskim oraz międzynarodowym pozbawienie wolności cudzoziemca ze względów imigracyjnych powinno być stosowane na możliwie najkrótszy okres. W Polsce dozwolone jest umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym na okres 6 miesięcy w trakcie postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej (postępowania uchodźczego) oraz na okres 18 miesięcy w trakcie postępowania w przedmiocie zobowiązania do powrotu, tzw. postępowania deportacyjnego. Oznacza to, że łącznie cudzoziemiec, który nie popełnił żadnego przestępstwa, może być w Polsce pozbawiony wolności ze względów imigracyjnych przez okres 2 lat.