Detencja dzieci

W Polsce dopuszczalne jest umieszczanie dzieci w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W ośrodkach tych mogą przebywać dzieci wraz z rodzicami niezależnie od ich wieku. W sytuacji, gdy niepełnoletni cudzoziemiec przebywa w Polsce bez opiekuna, możliwość pozbawienia go wolności zależy od jego wieku oraz rodzaju postępowania administracyjnego, które toczy się wobec niego.

W Polsce od lat organizacje pozarządowe sprzeciwiają się pozbawianiu wolności dzieci ze względów imigracyjnych. Wskazuje się, że nigdy nie leży to w najlepszym interesie dziecka, a w dłuższej perspektywie może powodować trudne do odwrócenia skutki dla ich rozwoju psychofizycznego. Skutki detencji mogą pojawić się jeszcze w trakcie pozbawienia wolności, bezpośrednio po opuszczeniu ośrodka strzeżonego, a także wiele lat po tym doświadczeniu.

Organizacje międzynarodowe również domagają się zaprzestania imigracyjnej detencji dzieci wskazując na traumę, jaką wywołuje takie pozbawienie wolności.