Co to jest detencja

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski mogą zostać pozbawieni wolności nawet wtedy, gdy nie popełnili żadnego przestępstwa. W określonych w przepisach prawa sytuacjach można ich umieścić w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, tj. w detencji.

Cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonych ośrodkach nie mogą ich swobodnie opuszczać. Przebywają w nich całodobowo. Ich kontakt ze światem zewnętrznym jest ograniczony. Maksymalny standardowy czas trwania wizyty najbliższych to 90 min. Cudzoziemcy nie mogą posiadać ani korzystać z telefonów komórkowych z funkcją nagrywania obrazu lub dźwięku. W praktyce oznacza to, że większość telefonów komórkowych jest rekwirowana. Dostęp do Internetu, a tym samym często kontakt z rodziną, bywa też ograniczany. Cudzoziemcy nie mogą korzystać ze swoich urządzeń elektronicznych. W ośrodkach strzeżonych muszą dostosować się do panującego tam harmonogramu. O wyznaczonej godzinie wydawane są posiłki, a także następuje [poranne liczenie].

Przed przyjęciem, a także wiele razy w czasie pobytu w ośrodku strzeżonym, cudzoziemcy, w tym dzieci, poddawani są rewizji osobistej. Muszą oni rozebrać się, a następnie ich rzeczy osobiste oraz ciało sprawdzane jest pod kątem posiadania niedozwolonych w ośrodku przedmiotów. Więcej o warunkach i reżimie panujących w ośrodkach można doczytać w naszych raportach z monitoringów ośrodków przeprowadzonych w 2012 i 2014 roku