Informacje

Przewodnik dla pracujących w Polsce cudzoziemców »


Załączone poniżej ulotki podają ważne dla cudzoziemców  informacje:

PRACA

Praca w Polsce bez zezwolenia

Ulotka przytacza grupy cudzoziemców, które mogą podejmować pracę w Polsce bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, a także wymienia rodzaje pracy, które cudzoziemcy mogą wykonywać bez zezwolenia.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=224&wid=34

Praca w Polsce – ważne informacje

Ulotka podaje informacje na temat zezwoleń na pracę, legalizacji pobytu na podstawie pracy, podstawowe fakty o polskim prawie pracy – najważniejsze informacje dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=225&wid=34


 

STUDIA

Legalizacja pobytu studentów z zagranicy w Polsce

Ulotka przedstawia możliwości legalizacji pobytu studentów, uczniów, pracowników naukowych, opisuje niezbędne formalności i terminy załatwiania spraw.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=195&wid=34


 

MAŁŻEŃSTWO

Ślub w Polsce

Ulotka przedstawia formalności, wymagane dokumenty i podstawowe przepisy prawne na temat zawierania małżeństwa przez cudzoziemców z obywatelami/obywatelkami Polski.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=179&wid=34


 

POBYT STAŁY

Legalizacja pobytu w Polsce

Ulotka informacyjna dla cudzoziemców. Terminy i formalności związane z legalizacją pobytu.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=206&wid=34

Stały pobyt w Polsce

Ulotka opisuje wymagania, które należy spełnić wnioskując o obie formy zezwoleń, a także przywileje, jakie one oferują.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=222&wid=34

Przedłużanie wiz

Kiedy i jak można przedłużyć polską wizę albo wizę Schengen – ulotka podaje terminy, warunki i procedury.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=267&wid=34


 

OBYWATELSTWO

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Ulotka przytacza informacje o warunkach wymaganych do wnioskowania o polskie obywatelstwo, potrzebnych dokumentach i trybie rozpatrywania wniosku.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=291&wid=34


 

INNE

Prawa cudzoziemców w procedurze administracyjnej

Ulotka przedstawia podstawowe fakty na temat funkcjonowania procedury administracyjnej w Polsce, a także przytacza prawa cudzoziemców w tej procedurze.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=182&wid=34

Zanim zatrudnisz pełnomocnika

Zatrudniając pełnomocnika cudzoziemiec powierza swoje ważne życiowe sprawy obcej osobie. To bardzo ważne, aby na pełnomocników wybierać osoby sprawdzone, godne zaufania. Konsekwencje niesolidności pełnomocnika ponosi bowiem cudzoziemiec.

Ulotka informacyjna podaje informacje, które każdy cudzoziemiec powinien wiedzieć przed podjęciem współpracy z pełnomocnikiem.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=268&wid=34

Abolicja – i co dalej?

Ulotka podaje ważne informacje o dalszej legalizacji pobytu w Polsce, o możliwościach legalizacji dzieci cudzoziemców, które nie mogły skorzystać z abolicji, o przywilejach i obowiązkach, które abolicja nakłada na cudzoziemców.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=306&wid=34

Niebieska Karta UE

Od 12 czerwca 2012 r. Polska wprowadziła w życie nowe przepisy o możliwości legalizacji pobytu dla cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach – na podstawie tzw. Niebieskiej Karty.

Ulotka na ten temat opisuje wymagania, które cudzoziemiec musi spełnić, aby uzyskać tę kartę.

Więcej »» http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=307&wid=34

Język / Language / Язык

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!