Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców – trzy kwartały działalności (kwiecień – grudzień 2009)

Od kwietnia 2009 roku w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej działa Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców. Jest jednym z elementów projektu o tej samej nazwie, w ramach którego prowadzony jest także Punkt Informacyjny w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także punkt konsultacyjny Stowarzyszenia prowadzony przez doradców SIPu w siedzibie urzędu.

W 2009 roku w ramach projektu z pomocy i informacji prawnej skorzystało aż 4129 cudzoziemców!

2010 osób skorzystało z pomocy prawników i doradców w Centrum Informacyjnym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, zaś 2119 osób w Punkcie Informacyjnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W siedzibie Stowarzyszenia przyjęliśmy 559 klientów, zaś 1451 osób uzyskało pomoc w punkcie prowadzonym przez SIP w siedzibie MUW. Cudzoziemcy, którym pomogliśmy pochodzili z 61 krajów spoza Unii Europejskiej. Zdecydowanie największą część stanowili obywatele Ukrainy (218 osób), których pojawiło się aż 5 razy więcej niż plasujących się po nich obywateli Nigerii (39 klientów). Kolejną sporą grupę stanowią Białorusini (31) i Rosjanie (24), Pakistańczycy (16) i Ormianie (15). Następnie obywatele Chin, Indii i Turcji (po 12), Gruzji i Uzbekistanu (po 11) oraz Kamerunu (10).

Inne narodowości, pojawiające się rzadziej, lecz dość regularnie, to głównie mieszkańcy Afryki (oprócz dominującej Nigerii i Kamerunu to także między innymi Angola, Gwinea, Kongo, Senegal, Ghana, Kenia, Sierra Leone, Uganda, Sudan), krajów Arabskich (m.in. Irak, Tunezja, Egipt, Maroko, Algieria, Syria), Ameryki Południowej i Łacińskiej (m.in. Kuba, Brazylia, Wenezuela, Argentyna, Meksyk). Pojawiają się także obywatele dalekiego Wschodu, na przykład Nepalu, Japonii, Wietnamu, Tajlandii. Pojedynczy klienci pojawili się między innymi z krajów takich jak Madagaskar, Tybet, Malezja, Mołdawia, Jemen, Trinidad i Tobago.
TYPOWE SPRAWY:
Nasi doradcy i prawnicy najczęściej spotykali się ze sprawami dotyczącymi małżeństw mieszanych (trudności w procedurze starania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zbyt długie procedury).
Ponadto kwestią, która pojawia się często, jest uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta dla dzieci cudzoziemców, którzy takie zezwolenie już posiadają. Największym problemem wydaje się być niemożność wliczania długości pobytu dziecka w Polsce, jeśli przebywa na podstawie karty czasowego pobytu ze względu na “połączenie z rodziną”, do czasu uzyskania samodzielnej podstawy pobytowej.
Bardzo często osoby przychodzące do nas pytają o kwestie związane z podjęciem legalnej pracy w Polsce (jak uzyskać zezwolenie na pracę, kiedy można zawrzeć umowę o pracę, jak wygląda sprawa ubezpieczeń).
SPRAWY CIEKAWE:
Sprawa obywatela Nigerii, który od 3 lat jest mężem Polki i złożył w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na osiedlenie się. Od kilku miesięcy jego żona jest leczona psychiatrycznie, nie odzywa się do nikogo, nie była więc w stanie udać się z mężem na wywiad w sprawie wydania zezwolenia. Mimo że wszelkie fakty świadczyły na korzyść pana z Nigerii, urząd przez wiele miesięcy nie wydawał pozytywnej decyzji. Sprawa, także dzięki naszej interwencji, została zakończona pozytywnie.

Sprawa obywatela Ukrainy, który wyjeżdżał wraz z dwójką dzieci z Polski – posiadał on ważną wizę (pracowniczą), ważność wiz dzieci już się skończyła. Przez granicę rodzina została bez problemów przepuszczona, dopiero w polskim konsulacie okazało się, iż pan nie może uzyskać kolejnej wizy z powodu, iż jego dane umieszczone zostały w systemie SIS (wykaz cudzoziemców, którzy nie mogą wjechać na teren Polski), jako że danych dzieci nie umieszcza się, funkcjonariusze straży granicznej wpisali dane ojca, mimo iż posiadał ważną wizę w momencie przekraczania granicy. Dzięki naszej interwencji (pismu z prośbą o wykreślenie z SISu) sprawa zakończyła się pomyślnie, a ojciec otrzymał wizę.

Sprawa pani z Czeczenii, której dziadek miał polskie obywatelstwo – pani od kilkunastu lat przebywa w Polsce, otrzymała tu status uchodźcy, a następnie kartę stałego pobytu (zezwolenie na osiedlenie się). Od wielu lat pracuje legalnie w Polsce (nawet obecnie, mając ponad 70 lat pracuje jako kasjerka w jednym z supermarketów), niestety bez prawa do emerytury. SIP zajął się tą sprawą, przygotowaliśmy wniosek do prezesa ZUS o przyznanie specjalnej emerytury. Sprawa jest w toku.

W ramach projektu funkcjonuje także Infolinia Migracyjna, prowadzona przez jednego z partnerów tj. Fundację Polskie Forum Migracyjne. W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2009 r. w ramach Infolinii internauci zadali 485 pytań, spośród których najwięcej dotyczyło możliwości przekraczania granic przez cudzoziemców, kwestii rodzinnych i legalizacji pobytu. 10864 osób spośród 16297 osób odwiedzających stronę Forum w 2009 roku skorzystała z Infolinii Migracyjnej.

Ponadto Polskie Forum Migracyjne przygotowało i wydało w trzech wersjach językowych (po polsku, angielsku i rosyjsku) cztery ulotki informacyjne oraz dwa plakaty informacyjne. W sumie, wydrukowano 4000 ulotek polskich, 4000 ulotek angielskich i w wersji rosyjskiej 7000 sztuk. Wydrukowano też 126 plakatów informacyjnych.

Ponadto, we współpracy ze Stowarzyszeniem, Wydział Spraw Cudzoziemców MUW zorganizował 4 dwudniowe szkolenia dla urzędników pracujących z cudzoziemcami (w sumie 45 godzin zajęć), na temat “Klient wielokulturowy” w praktyce Wydziału Spraw Cudzoziemców. W ramach szkoleń odbyły się zajęcia zarówno z zakresu prawa, jak i wielokulturowości, umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, a także spotkania z samymi cudzoziemcami na temat krajów ich pochodzenia, kultury i zwyczajów. Wzięło w nim udział łącznie 62 urzędników.

Projekt Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców realizowany jest przez trzech partnerów: Wojewodę Mazowieckiego, Fundację Polskie Forum Migracyjne oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich.

więcej informacji: Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat