Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Czego potrzebuje matka-uchodźczyni, aby podjąć pracę w Polsce i utrzymać rodzinę, biorąc pod uwagę, że uciekając ze swojego kraju, by ratować siebie i dzieci, znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości, obcym systemie prawnym i w zupełnie nowym dla niej kręgu kulturowym?

W ramach projektu „Praca, rodzina, dom – case management dla nieaktywnych zawodowo uchodźczyń” przez ostatnie sześć miesięcy pracowaliśmy z uchodźczyniami z Czeczenii, by przygotować je do wejścia na rynek pracy. Skupiliśmy się na indywidualnym podejściu do każdej z klientek i wsparciu w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb takich jak: znalezienie żłobka, przedszkola, zapisanie dziecka do szkoły,  pomoc w ubieganiu się o świadczenia oraz mieszkanie socjalne lub komunalne, czy w uzyskaniu specjalistycznej opieki medycznej, itd.

Do projektu zaprosiliśmy również specjalistki z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, które objęły panie wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym oraz zorganizowały trening motywacyjny.

Ta metoda naprawdę ma sens! O szczegółach metody przeczytacie tutaj:

Projekt realizowany był w ramach grantu „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Udostępnij