Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla cudzoziemców „PRACUJ LEGALNIE!”, które odbędzie się 30 listopada 2019 r. (sobota) w godz. 9-17 w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1. Szkolenie poświęcone będzie prawnym i psychologicznym aspektom pobytu i wykonywania pracy w Polsce, a także korzyściom z pracy legalnej i ryzyku, jakie niesie ze sobą praca nielegalna. Szkolenie w formie mieszanej: kursu on-line i pracy w grupie.

Obowiązkowa rejestracja dla uczestników do 25.11.2019: https://bit.ly/32wjrVo.

Program szkolenia:

09:00 – 09:15      Rejestracja, podpisanie deklaracji uczestnictwa

09:15 – 11:00      Szkolenie on-line „Pracuj legalnie! Kurs dla cudzoziemców”

11:00 – 12:30      Legalny pobyt i praca w Polsce – szkolenie praktyczne

12:30 – 13:00      Obiad

13:30 – 17:00      Czy warto pracować legalnie? – szkolenie praktyczne

Szkolenie organizują Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) w ramach projektu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich.


Приглашаем на бесплатный тренинг для иностранцев «РАБОТАЙ ЛЕГАЛЬНО», Который состоится 30 ноября 2019 года (суббота) с 9-17 в Украинском Доме в Варшаве на ул. Заменхофа 1. Тренинг будет посвящен правовым и психологическим аспектам пребывания и выполнения работы в Польше, а также преимуществам легальной работы и рискам нелегальной работы. Тренинг будет проходить в смешанной форме: онлайн-курс и работа в группе.

Обязательная регистрация для участников до 25/11/2019: https://bit.ly/32wjrVo.

Программа обучения:

09:00 – 09:15 Регистрация, подписание декларации об участии

09:15 – 11:00 Онлайн-тренинг «Работай легально! Курс для иностранцев»

11:00 – 12:30 Легальное пребывание и работа в Польше – практические занятия

12:30 – 13:00 Обед

13:30 – 17:00 Стоит ли работать легально? – практические занятия

Тренинг организован Ассоциацией Юридической Помощи (SIP) и Центром социально-экономического анализа (CASE) в рамках проекта «Создание и внедрение инновационных инструментов, ограничивающих явление незарегистрированной  работы в учреждениях, отвечающих за минимизацию явления« серой зоны »на рынке труда», софинансируемых из европейских фондов.

Udostępnij