logo-dobre-rzadzeniePrzez cały miesiąc mieszkańcy 7 gmin biorących udział w projekcie „Dobre rządzenie” mogą wypowiedzieć się na temat pracy i funkcjonowania swojego urzędu gminy.  Gminy, które chcą dobrze rządzić to: Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Miasto i Gmina Tomaszów Mazowiecki, Miasto i Gmina Sochaczew, Miasto Zielonka oraz dwie warszawskie dzielnice: Praga Północ i Żoliborz.

Przy pomocy specjalnej ankiety grupa badaczy chce odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań, takich jak: czy władze samorządowe informują o swoich planach i działaniach, czy biorą pod uwagę potrzeby mieszkańców i w jaki sposób się z nimi komunikują?

Z naszych konsultacji wynika, że aby stymulować innowacje i działania sieciowe w samorządach kluczowe jest uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców danego terenu”- uzasadnia potrzebę przeprowadzenia badań Marta Danielczuk z Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

Równolegle z mieszkańcami ankiety oceniające współpracę wypełniać mogą organizacje pozarządowe. Tutaj z kolei ocenie podlega stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych oraz wzajemna chęć urzędników i przedstawicieli trzeciego sektora do współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Celem badania jest rzetelna diagnoza potrzeb i oczekiwań , których realizacja może doprowadzić do zwiększenia aktywności na linii samorząd-organizacje społeczne -mieszkańcy”- tłumaczy dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. „Poprzez wypełnienie ankiety zainteresowane osoby i organizacje mogą zaangażować się w poprawę standardów współpracy”.

Fundacja i Stowarzyszenie w partnerstwie z gminą Sochaczew prowadzą finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. „Dobre rządzenie”. Jego celem jest wypełnienie luki informacyjnej między organizacjami społecznymi a administracją publiczną i przyczynienie się do polepszenia zasad współpracy.

Ankiety dla mieszkańców dotyczące pracy urzędów gmin i dzielnic  wypełnić można tutaj: https://www.interwencjaprawna.pl/ankieta/dla-mieszkancow

Ankiety dla organizacji pozarządowych: https://www.interwencjaprawna.pl/ankieta/dla-ngo

Udostępnij