38 organizacji społecznych zwróciło się z pilnym apelem do prof. Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych i Zbigniewa Bońka, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o podjęcie działań na rzecz uwolnienia osób więzionych przez Federację Rosyjską z powodów politycznych.

Organizacje podają zatrważające liczby i fakty:

  • Na listach Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” znajduje się obecnie aż 158 więźniów politycznych oraz 77 osób, które z dużym prawdopodobieństwem osadzone zostały z powodów politycznych.
  • Organizacje pozarządowe posiadają informacje o 71 obywatelach Ukrainy, których prześladowanie uznać można za motywowane politycznie.
  • W czasie, kiedy państwa świętują otwarcie Mundialu, w jednej z kolonii karnych od miesiąca głodówkę prowadzi obywatel Ukrainy Oleg Sencow, domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Został on skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Zapowiada, iż głodówkę zamierza prowadzić do śmierci.
  • 9 stycznia 2018 roku zatrzymany w Czeczenii i poddany przeszukaniu został Ojub Titijew. W jego trakcie – zdaniem adwokatów, organizacji pozarządowych oraz niezależnych mediów – zostały podrzucone mu narkotyki. Ojub Titijew świadczył pomoc ofiarom ciężkich naruszeń praw człowieka – tortur, wymuszonych zaginięć, pomagał także rodzinom osób zabitych przez służby związane z władzami republiki. Przez ostatnie kilka miesięcy przed aresztowaniem Titijew i inni pracownicy „Memoriału” zajmowali się głośną sprawą 27 zatrzymanych i następnie zaginionych (prawdopodobnie rozstrzelanych) mieszkańców republiki. Adwokaci Titijewa oraz obserwatorzy procesu zwracają uwagę na liczne i jawne naruszenia w trakcie zatrzymania oraz postępowania. Oskarżenie nie przedstawiło do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów popełnienia przestępstwa. Pomimo tego Titiew wciąż znajduje się w areszcie, narażony jest na tortury (które zgodnie z dostępnymi raportami są powszechnie stosowane w czeczeńskich aresztach), grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności.

Organizacje wzywają adresatów listów do natychmiastowego działania, również w związku
z odbywającymi się w Rosji Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej.

(list przewodni)

(list przewodni)

 Więcej informacji na temat sytuacji rosyjskich więźniów można uzyskać od przedstawicielek organizacji, które sygnowały apel.

  • Katarzyną Chimiak, Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję, tel: 604 664 695
  • Małgorzatą Łojkowską, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Sieć Obywatelska Watchdog Polska, tel: 608 859 482
  • Olgą Salomatovą, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, tel: 504 080 218
Udostępnij