Akcja Demokracja: wysyłamy lalki dla D. Tuska i J.C. Junckera

Akcja Demokracja przekazała Donaldowi Tuskowi i Jean-Claude’owi Junckerowi apel w sprawie uchodźców zawracanych z polsko-białoruskiej granicy.

– Postanowiliśmy z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami przypomnieć o dramatycznej sytuacji czeczeńskich rodzin żyjących na dworcu w Brześciu i zaapelować o reakcję Rady i Komisji Europejskiej – wyjaśnia kampanierka Akcji Demokracji, Maria Świetlik – Te rodziny nie mają się z czego utrzymać, a przecież muszą kupić ubrania, jedzenie, lekarstwa, przybory szkolne dla dzieci. Kobiety szyją więc lalki na sprzedaż. I właśnie takie piękne laleczki i torby, zakupione od nich dzięki zrzutce naszych aktywistek i aktywistów, wysłaliśmy właśnie wraz z naszym apelem do Donalda Tuska i Jean-Claude’a Junckera.

„Polskie władze systematycznie blokują uchodźcom możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu. Często są to osoby, które obawiają się o życie swoje i swoich dzieci. Narusza to prawo polskie i Unii Europejskiej” – czytamy w apelu „Terespol: granica bezprawia”. Zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem osoby starające się o status uchodźcy, którym grozi niebezpieczeństwo, powinny zostać wpuszczone na terytorium bezpiecznego kraju, a dopiero później kraj ten powinien rozpoznać ich wniosek o udzielenie ochrony. Jednak na granicy Brześć-Terespol to strażnicy graniczni sami decydują o tym, komu należy się udzielenie ochrony. Jest to niezgodne z polskim prawem.

Azyl jest prawem podstawowym, a udzielenie go jest też zobowiązaniem międzynarodowym Polski, wynikającym z Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, której Polska jest sygnatariuszem. Dostępność do procedury azylowej gwarantuje też unijna Dyrektywa w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej.

– Osoby poszukujące ochrony w Terespolu to głównie obywatelki i obywatele Rosji, przede wszystkim narodowości czeczeńskiej – opowiada Maria Świetlik. – Po tygodniach tułaczki udało im się dotrzeć do granic Unii Europejskiej. Jednak tu, zamiast zetknąć się z „europejskimi wartościami”, którymi tak lubimy się chwalić, doświadczają kolejnych cierpień – komentuje – dlatego apelujemy do władz Unii Europejskiej o interwencję.

Organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Amnesty International, które prowadzą tę kampanię wspólnie z Akcją Demokracją, przeprowadziły wywiady z osobami wnioskującymi o ochronę. Przedstawiały one historie prześladowań grożących im w kraju pochodzenia, w tym zagrożenie dla życia, ograniczenie podstawowych praw i wolności, a także przypadki przemocy i tortur lub innego nieludzkiego traktowania.

Znaczna większość osób, próbujących przekroczyć granicę w Terespolu, to rodziny z dziećmi. Ponieważ straż graniczna uniemożliwia im wjazd na teren Polski i rozpoczęcie procedury uchodźczej, pozostają one na Białorusi. Tam po 90 dniach pobytu grozi im deportacja do Rosji, co dla części oznacza ryzyko ponownych prześladowań.

– Polskie władze pozostają głuche na te argumenty, nie zastosowały się nawet do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wpuszczenia czterech z sześciu rodzin – tłumaczy Maria Świetlik. – Dlatego domagamy się od Komisji i Rady Europejskiej pilnego podjęcia działań, które zapewnią udzielenie pomocy osobom prześladowanym szukającym schronienia na terenie Polski. W tym celu oczekujemy wywarcia nacisku na polskie władze, by przestrzegały przepisów prawa unijnego wobec uchodźców pojawiających się na granicy polsko-białoruskiej – i dodaje -Wszyscy czujemy się bezsilni wobec tej obojętności władz na łamanie podstawowych praw ludzi, którzy tak wiele już w życiu przeszli, ale dziś mamy nadzieję, że naszym upominkiem uda nam się zwrócić uwagę szefów Unii Europejskiej na tę sprawę.

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce