„Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich”. Skuteczny wniosek? Skuteczna skarga? Skuteczna petycja?

Od kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie realizuje projekt strażniczy i badawczy na rzecz „dobrej administracji więziennej” współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jednym z elementów dobrej administracji więziennej jest skuteczna i racjonalna procedura załatwiania wniosków i próśb skazanych, a także oceny ich skarg oraz prawidłowo działający, zaangażowany nadzór sądów i sędziów penitencjarnych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie opracowało tematyczne ulotki i plakaty dotyczące próśb, wniosków, skarg i petycji zadedykowane skazanym.

Celem akcji informacyjnej SIP jest:

  • informowanie skazanych – jakie konkretne wymagania powinni spełnić, aby ich pismo było uzasadnione i skuteczne, tzn. aby organ merytorycznie rozpatrzył ich problem;
  • uświadomienie skazanych, że lepiej skorzystać z bezpośredniej drogi rozwiązania problemu np. w rozmowie z wychowawcą, inspektorem ochrony uzgodnić pewne sprawy, i tym samym mieć szansę szybszej i niekosztownej oceny możliwości spełnienia swojej prośby/wniosku/skargi;
  • wprowadzenie lub podniesienie pewnej kultury uzasadniania swoich racji i kultury skarżenia wśród skazanych; uświadomienie im, że jest coś takiego jak nadużycie prawa do skargi, co uderza w innych skazanych i generuje realne koszty, i że system więzienny ma prawo „bronić” się przed takim nadużyciem;
  • uzyskanie wiedzy o ewentualnych „lukach” w mechanizmie rozpatrywania próśb/wniosków/skarg/petycji lub ułomnym jego działaniu lub subiektywnych, ale istotnych dla rozstrzygnięć i działania administracji więziennej, opiniach i przeświadczeniach skazanych (ulotki informują, że skazani mogą przesłać do Stowarzyszenia ankietę dzieląc się swoimi spostrzeżeniami).

To działanie na rzecz dobrej administracji więziennej i podlegających jej skazanych utwierdzi obydwie Strony w przekonaniu co do wzajemnych, czytelnych praw i obowiązków.

To działanie utwierdzi je, że nie prawo, lecz praktyka generuje dysproporcję praw i obowiązków albo przekonań o nich.

Służba Więzienna i społeczeństwo mają prawo wymagać od skazanych pewnej świadomości i odpowiedzialności za inicjowane przez nich działania oraz mechanizmy. I ma prawo wymagać pewnej jakości, a raczej konkretności ich pism (powoływania się na fakty, konkrety miejsca i czasu, okoliczności), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pozbawienia wolności i wykonania kary (mniejszy dostęp do prawa i pomocy prawnej, ograniczony dostęp do pozyskania materiału „dowodowego”, uzasadniającego prośbę/wniosek/skargę – dostęp uzależniony od działania Służby Więziennej lub innych służb).

Jest wielu skazanych, którzy mają wiedzą, jak pisać pismo w swojej sprawie i do kogo. Jednak wielu innych pisze do Stowarzyszenia prosząc o pomoc w napisaniu prośby/wniosku/skargi, aby skutecznie rozwiązać swój problem. Elementarna wiedza jest więc potrzebna – i dlatego – SIP zdecydował się na prosty przekaz w formie plakatu i ulotki.

wniosek (plakat informacyjny)

petycja (plakat informacyjny)

prośba lub wniosek (ulotka)

skarga (ulotka)

Oprac. M. Niełaczna

zdjęcie: Archives New Zealand via Foter.com / CC BY

Słowa kluczowe: , , , , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce