Rażąca bezczynność Wojewody Mazowieckiego – wyrok WSA w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Wojewoda Mazowiecki dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (wyrok z 1 października 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 824/19). W związku z tym przyznał naszemu klientowi określoną kwotę pieniężną mającą zrekompensować dolegliwości związane z opieszałym działaniem organu.

Nasz klient złożył wniosek o udzielenie mu kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w listopadzie 2017 r. Decyzja została wydana dopiero w czerwcu 2019 r., a więc po ponad dwudziestu miesiącach. W tym czasie Wojewoda Mazowiecki pozostawał w kilkumiesięcznych okresach bezczynności na przestrzeni całego postępowania, a także wyznaczał kolejne odległe terminy załatwienia sprawy, których nie dotrzymywał. Biorąc pod uwagę te okoliczności, a także fakt, że decyzja w sprawie powinna zostać wydana w przeciągu miesiąca, WSA w Warszawie ocenił, że Wojewoda Mazowiecki dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa.

Niestety nie jest to jedyna sprawa, w której Wojewoda Mazowiecki w sposób rażący przekracza miesięczny termin na załatwienie sprawy związanej z legalizacją pobytu cudzoziemca. Z informacji uzyskanych przez SIP wynika, że średni czas oczekiwania na wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy w 2018 r. wynosił 182 dni. Tak długie oczekiwanie na decyzję w sprawie pobytu często uniemożliwia naszym klientom normalne funkcjonowanie. Nie mogą oni podjąć legalnej pracy, wyjechać w odwiedziny do rodziny lub znajomych przebywających poza Polską.

Środkiem prawnym umożliwiającym zwalczanie nieuzasadnionej bezczynności organów jest złożenie ponaglenia, a w przypadku, gdy nie poskutkuje to wydaniem decyzji, złożeniem skargi do sądu na bezczynność organu.

Nasz klient był reprezentowany przed sądem przez adw. Małgorzatę Jaźwińską.

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat